ზრდადი ანაბარი

გახსენი ზრდადი ანაბარი და დააგროვე თანხა სწრაფად. მაღალი საპროცენტო სარგებლის გატანა შეგიძლია ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს.

  • ვადა: 3-24 თვე
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მინიმალური საწყისი/ყოველთვიური შენატანი: 20 ერთეული

ზრდადი ანაბარი

ანაბრის განახლებული პირობები საშუალებას გაძლევს :

  • განათავსო ანაბარზე ყოველთვიური მინიმალური შენატანი ნაწილ-ნაწილ.
  • ისარგებლო ორთვიანი საშეღავათო პერიოდით და შეინარჩუნო ზრდადი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი.
  • საშეღავათო პერიოდის გამოყენების შემდგომ, ყოველთვიური მინიმალური შენატანის დაგვიანების შემთხვევაში მიიღო  შემნახველი ანაბრის შესაბამისი განაკვეთი. 

გახსენი ზრდადი ანაბარი და მიიღე საჩუქარი

Visa/Mastercard Gold

Visa/Mastercard Gold

თუ ზრდადი ანაბრის თანხა 10 000 ლარი ან მეტია (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

Visa Platinum

Visa Platinum

თუ ზრდადი ანაბრის თანხა 100 000 ლარი ან მეტია (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

ზრდადი ანაბრის პირობები

  • თუ დარღვევა განხორციელდა ანაბრის გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდრული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი ფაქტობრივად განთავსებული ვადის შესაბამისად. 

 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.
ანაბრის გახსნა უფასო
მინიმალური საწყისი/ყოველთვიური შენატანი 20 ერთეული
ყოველთვიური მაქსიმალური შენატანი შეუზღუდავი
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს, ყოველთვიურად

ანაბრის ხანგრძლივობის პერიოდში, თუ ზედიზედ 2 თვის განმავლობაში არ შეიტანთ მინიმალურ შენატანს (20 ერთეულს), ანგარიშზე მაინც გაგრძელდება ზრდადი ანაბრის შესაბამისი სარგებლის დარიცხვა.
 

როგორ გავხსნა ანაბარი?

 
 
გაიარე ავტორიზაცია ინტერნტბანკში ეწვიე ბმულს: https://ebanking.ge/login და შეიყვანე მონაცემები
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
აირჩიე “ანაბრები”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარიᲨეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში
 
გაიარე ავტორიზაცია მობაილ ბანკში და შეიყვანე მონაცემები გადმოიწერე ლინკით ან დაასკანერე 
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

საპროცენტო განაკვეთები

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 9.60% 9.50%
6-8 9.95% 9.75%
9-11 10.05% 9.70%
12-14 10.10% 9.65%
15-17 10.10% 9.65%
18-20 10.30% 9.65%
21-23 10.30% 9.65%
24 10.30% 9.50%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 9.95% 9.92%
6-8 10.20% 10.20%
9-11 10.17% 10.14%
12-14 10.10% 10.09%
15-17 9.98% 10.09%
18-20 10.05% 10.09%
21-23 9.93% 10.09%
24 9.82% 9.92%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 2.45% 2.30%
6-8 2.65% 2.60%
9-11 2.70% 2.65%
12-14 3.00% 2.80%
15-17 3.10% 2.85%
18-20 3.25% 3.00%
21-23 3.40% 3.10%
24 3.45% 3.15%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში 
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 2.47% 2.32%
6-8 2.67% 2.63%
9-11 2.71% 2.68%
12-14 3.00% 2.84%
15-17 3.09% 2.89%
18-20 3.22% 3.04%
21-23 3.36% 3.14%
24 3.39% 3.20%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 1.25% 1.15%
6-8 1.40% 1.35%
9-11 1.80% 1.60%
12-14 2.15% 2.10%
15-17 2.50% 2.20%
18-20 2.65% 2.30%
21-23 2.70% 2.40%
24 2.75% 2.50%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში 
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 1.26% 1.16%
6-8 1.40% 1.35%
9-11 1.80% 1.61%
12-14 2.15% 2.12%
12-15 2.49% 2.22%
18-20 2.63% 2.32%
21-23 2.67% 2.43%
24 2.71% 2.53%
 
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

სხვა ანაბრები

Flex ანაბარი

Flex ანაბარი

განსაკუთრებულად მოქნილი ვადიანი ანაბარი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, ნაადრევად გამოიყენო ანაბარზე არსებული თანხა და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

როიალ ანაბარი

როიალ ანაბარი

შემნახველი საბარათე ტიპის ანაბარი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, შეუზღუდავად განკარგო ანაბარზე არსებული თანხა.

უნივერსალური ანაბარი

უნივერსალური ანაბარი

თვეში ერთხელ ანაბრიდან თანხის გამოტანის შესაძლებლობა საპროცენტო სარგებლის საკარგვის გარეშე.

საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბარი

ბავშვის სრულწლოვანებამდე თანხის მარტივად დასაგროვებლად.

ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი

თანხის სწრაფად დაგროვებისა და საპროცენტო სარგებლის გაზრდის შესაძლებლობა

ტერასაფულე

ტერასაფულე

ანაბარზე მიბმული ციფრული საფულე, სადაც თითოეული საბარათე ოპერაციის შესრულებისას შენ მიერ არჩეული თანხის ოდენობა ჩაგერიცხება.

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი

თანხის შეუზღუდავად შეტანისა და გატანის შესაძლებლობა.

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარზე თანხის წინასწარ განსაზღვრული ვადით შენხვა და მაღალი საპროცენტო სარგებლის მიღებაა შესაძლებელი.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

შესაძლებლობა თავისუფალი თანხის დასაბანდებლად.

დეპოზიტების დაზღვევა

დეპოზიტების დაზღვევა

თანხის უსაფრთხოდ შენახვისა და დაგროვების შესაძლებლობა.

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
რა საპროცენტო განაკვეთით სარგებლობენ არარეზიდენტები?

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. 
 

შესაძლებელია თუ არა გამოვიყენო დარიცხული საპროცენტო სარგებელი ზრდადი ანაბრის დარღვევის გარეშე?

დიახ, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე დაიშვას ანაბრით უზრუნველყოფილი ოვერდრაფტი სტანდარტული პირობებით. ასევე, შეგიძლია აიღო ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი.
 

შესაძლებელია თუ არა ზრდადი ანაბრის საპროცენტო სარგებლის შენარჩუნება მინიმალური ყოველთვიური შენატანის გარეშე?

ზრდად ანაბარზე მოქმედებს 2-თვიანი საშეღავათო პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ზრდადი ანაბრის საპროცენტო სარგებელი შენარჩუნდება ყოველთვიური შენატანის გარეშე.
 

რა მოხდება ზრდადი ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში?

თუ ორთვიანი საშეღავათო პერიოდის გამოყენების შემდგომ, ანაბარზე არ ჩაირიცხება ყოველთვიური მინიმალური შენატანი, იმ კონკრეტულ თვეში/თვეებში ანაბარს დაერიცხება შემნახველი ანაბრის შესაბამისი სარგებელი. ყოველთვიური მინიმალური შენატანის დაფარვის შემდგომ კი აღდგება ზრდადი ანაბრის შესაბამისი სარგებლის დარიცხვა.

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დაფიქსირდა სარგებლის გატანის შემდეგ?

გატანილი სარგებელი მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას. 
 

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი