ვადიანი ანაბარი

გახსენი ვადიანი ანაბარი წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მიიღე მაღალი საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს.

  • ვადა: 3-დან 24 თვემდე
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მინიმალური საწყისი შენატანი: 500 ერთეული

ვადიანი ანაბარი

გახსენი ვადიანი ანაბარი და მიიღე საჩუქარი

Visa Platinum

Visa Platinum

თუ ვადიანი ანაბრის თანხა 100 000 ლარი ან მეტია (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

Visa/Mastercard Gold

Visa/Mastercard Gold

თუ ვადიანი ანაბრის თანხა 10 000 ლარი ან მეტია (ან ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

ანაბრის პირობები

ანაბრის გახსნა   უფასო
ვალუტა   ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ვადა   3-დან 24 თვემდე
მინიმალური თანხა   500 ერთეული
სარგებლის გატანა   წინსწრებით, ვადის ბოლოს, ყოველთვიურად
  • თუ დარღვევა განხორციელდა ანაბრის გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდრული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი ფაქტობრივად განთავსებული ვადის შესაბამისად. 
  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

როგორ გავხსნა ანაბარი?

 
 
გაიარე ავტორიზაცია ინტერნტბანკში ეწვიე ბმულს: https://ebanking.ge/login და შეიყვანე მონაცემები
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
აირჩიე “ანაბრები”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარიᲨეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში
 
გაიარე ავტორიზაცია მობაილ ბანკში და შეიყვანე მონაცემები გადმოიწერე ლინკით ან დაასკანერე 
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

საპროცენტო განაკვეთები

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 10.00% 9.90% 9.75%
6-8 10.35% 10.15% 9.85%
9-11 10.45% 10.10% 9.70%
12-14 10.50% 10.05% 9.55%
15-17 10.60% 10.05% 9.45%
18-20 10.70% 10.05% 9.35%
21-23 10.75% 9.95% 9.15%
24 10.80% 9.90% 9.05%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში*: 
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 10.38% 10.36% 10.47%
6-8 10.62% 10.64% 10.73%
9-11 10.58% 10.58% 10.70%
12-14 10.50% 10.53% 10.66%
15-17 10.47% 10.53% 10.68%
18-20 10.43% 10.53% 10.70%
21-23 10.35% 10.42% 10.59%
24 10.27% 10.36% 10.50%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 2.65% 2.55% 1.70%
6-8 2.70% 2.60% 1.80%
9-11 2.75% 2.70% 2.15%
12-14 3.20% 3.10% 2.55%
15-17 3.30% 3.20% 2.55%
18-20 3.45% 3.40% 2.80%
21-23 3.50% 3.40% 2.85%
24 3.55% 3.45% 2.80%
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში   
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 2.68% 2.58% 1.72%
6-8 2.72% 2.63% 1.83%
9-11 2.76% 2.73% 2.20%
12-14 3.20% 3.14% 2.62%
15-17 3.29% 3.25% 2.63%
18-20 3.42% 3.45% 2.91%
21-23 3.46% 3.45% 2.97%
24 3.49% 3.51% 2.92%
  *ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 1.60% 1.50% 1.35%
6-8 1.75% 1.50% 1.35%
9-11 2.00% 1.80% 1.75%
12-14 2.50% 2.30% 2.15%
15-17 2.70% 2.60% 2.20%
18-20 2.80% 2.70% 2.30%
21-23 2.85% 2.75% 2.35%
24 2.90% 2.80% 2.40%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში   
ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 1.61% 1.51% 1.36%
6-8 1.76% 1.51% 1.37%
9-11 2.00% 1.81% 1.78%
12-14 2.50% 2.32% 2.20%
15-17 2.69% 2.63% 2.26%
18-20 2.78% 2.73% 2.37%
21-23 2.82% 2.78% 2.43%
24 2.86% 2.84% 2.49%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
რა საპროცენტო განაკვეთით სარგებლობენ არარეზიდენტები?

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი.

შესაძლებელია თუ არა გამოვიყენო დარიცხული საპროცენტო სარგებელი ვადიანი ანაბრის დარღვევის გარეშე?

დიახ, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე დაიშვას ანაბრით უზრუნველყოფილი ოვერდრაფტი სტანდარტული პირობებით. ასევე, შეგიძლიათ აიღოთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი.
 

რა მოხდება ვადიანი ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში?

ანაბრის გახსნიდან ერთი კალენდრული თვის განმავლობაში დარღვევის დაფიქსირებისას, ანაბრის თანხას 0.25%-ის ოდენობის ჯარიმა დაერიცხება. სხვა შემთხვევაში, ჯარიმის ოდენობა გამოითვლება შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებლის მიხედვით და ფაქტობრივად განთავსებული ვადის შესაბამისად.
 

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დაფიქსირდა სარგებლის გატანის შემდეგ?

გატანილი სარგებელი მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას. 
 

სხვა ანაბრები

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარზე თანხის წინასწარ განსაზღვრული ვადით შენხვა და მაღალი საპროცენტო სარგებლის მიღებაა შესაძლებელი.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

შესაძლებლობა თავისუფალი თანხის დასაბანდებლად.

საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბარი

ბავშვის სრულწლოვანებამდე თანხის მარტივად დასაგროვებლად.

Flex ანაბარი

Flex ანაბარი

განსაკუთრებულად მოქნილი ვადიანი ანაბარი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, ნაადრევად გამოიყენო ანაბარზე არსებული თანხა და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

როიალ ანაბარი

როიალ ანაბარი

შემნახველი საბარათე ტიპის ანაბარი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, შეუზღუდავად განკარგო ანაბარზე არსებული თანხა.

ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი

თანხის სწრაფად დაგროვებისა და საპროცენტო სარგებლის გაზრდის შესაძლებლობა

ტერასაფულე

ტერასაფულე

ანაბარზე მიბმული ციფრული საფულე, სადაც თითოეული საბარათე ოპერაციის შესრულებისას შენ მიერ არჩეული თანხის ოდენობა ჩაგერიცხება.

დეპოზიტების დაზღვევა

დეპოზიტების დაზღვევა

თანხის უსაფრთხოდ შენახვისა და დაგროვების შესაძლებლობა.

უნივერსალური ანაბარი

უნივერსალური ანაბარი

თვეში ერთხელ ანაბრიდან თანხის გამოტანის შესაძლებლობა საპროცენტო სარგებლის საკარგვის გარეშე.

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი

თანხის შეუზღუდავად შეტანისა და გატანის შესაძლებლობა.

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი