საინვესტიციო იპოთეკური სესხი

შეიძინე ან გაარემონტე უძრავი ქონება საინვესტიციო იპოთეკური სესხის დახმარებით, გააქირავე და გაზარდე შემოსავალი.

  • ვადა : ლარი - 240 თვემდე
  • დოლარი / ევრო - 120 თვემდე
  • ვალუტა : ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხის პირობები

მინიმალური იპოთეკური სესხის ოდენობა   1 000₾
მაქსიმალური   ინდივიდუალურია
ვადა   6-დან 240 თვემდე
ვადა უცხოურ ვალუტაში   120 თვემდე
ვალუტა   ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
გაცემის საკომისიო   0.50% (მინ. 50 ერთეული)
დაფარვის პირობა   ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
უზრუნველყოფა   უძრავი ქონება
შემოსავლის ტიპი   არსებულ შემოასვალთან ერთად, სამომავლო იჯარა
სესხის გაცემის საკომისიო   0.5 % (მინ.50 ერთეული)
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო   18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო
თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს   0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)
თანხის გატანის საკომისიო   იხ. Სატარიფო პაკეტები

სრული პირობები

საპროცენტო განაკვეთი ლარში   ინდექსს +3.3%-დან
საპროცენტო განაკვეთი დოლარში   7.45%-დან (სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)
საპროცენტო განაკვეთი ევროში   7.10%-დან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში   14.7%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში   7.9%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში   7.9%-დან

400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია). 
უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია, სესხის ვადა შეიძლება იყოს არაუმეტეს 15  წლისა.
ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის ვადა შეიძლება იყოს არაუმეტეს 10 წლისა.
სესხი გაიცემა როგორც საქართველოს რეზიდენტებზე, ისე არარეზიდენტებზე. სესხი არარეზიდენტებზე გაიცემა საქართველოში მოქმედი საქმიანი ხელშეკრულების პირობებით.
2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15  წელი.

როგორ მოვითხოვო სესხი ?

სესხის მოთხოვნა შეგიძლია ჩვენი ვებსაიტიდანაც
 
 
გახსენი ონლაინგანაცხადების გვერდიეწვიე www.terabank.ge -ს და დააკლიკე ონლიანგანაცხადების ღილაკს
 
ონლაინგანაცხადების ჩამონათვალიდან აირჩიე სასურველი სესხის განაცხადი
 
შეავსე განაცხადი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

გამოთვალე სესხი

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
ვისთვისაა საინვესტიციო იპოთეკური სესხი განკუთვნილი?

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვისაც უძრავი ქონების შეძენა ან გარემონტება სამომავლო შემოსავლის მიღების მიზნით აქვს დაგეგმილი.

რით არის განსხვავებული საინვესტიციო იპოთეკური სესხი?

სესხის განხილვის პროცესში ბანკი იმ იჯარასაც ითვალისწინებს, რომელსაც ნაყიდი ან გარემონტებული ბინის გაქირავებით მომავალში მიიღებ.
 

რა ტიპის შემოსავალი უნდა მქონდეს?

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე შემოსავალი რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის და სხვა კერძო საქმიანობებიდან.
 

არის თუ არა ასაკობრივი შეზღუდვა ?

იპოთეკური სესხი გაიცემა 20-იდან 70 წლამდე პირებზე.

რა მინიმალური თანხის იპოთეკის აღება შემიძლია?

იპოთეკური სესხის მინიმალური ოდენობაა 1 000 ლარი.
 

როგორ გამოითვლება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი?

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ითვლება ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯისა და ხარჯის გაწევის პერიოდის გათვალისწინებით.
 

 

რა ვადით გაიცემა იპოთეკური სესხი?

ლარში გაცემული სესხის მაქსიმალური ვადაა 240 თვე; უცხოურ ვალუტაში გაცემულის კი, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება,  მაქსიმალური ვადა 120 თვეა.
 

ვინ შეიძლება იყოს ჩემი თანამსესხებელი?

თანამსესხებლად შესაძლებელია საოჯახო მეურნეობის წევრის დარეგისტრირება.
 

რით შემიძლია იპოთეკური სესხის უზრუნველყოფა ?

საინვესტიციო იპოთეკური სესხის უზრუნველყოფა შესაძლებელია უძრავი ქონებით.

რომელ ინდექსებზეა მიბმული სესხის ვალუტა?

  • ლარი - თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR 1M ინდექსი
  • აშშ დოლარი - Term SOFR
  • ევრო - ევრიბორის ინდექსი
     

რა ხდება ვადაგადაცილების შემთხვევაში?

პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ირიცხება პირგასამტეხლო 10 ლარის (6 აშშ დოლარს/ 4 ევროს) ოდენობით. შემდგომში ყოველ გადაცილებულ დღეზე გადასახდელი ვადაგადაცილებული თანხის 0.27% (არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა).
 

რა პირობებით ხდება თანამონაწილეობა?

თანამონაწილეობა შესაძლებელია 0%-დან.

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი