საკრედიტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი სურვილების ასასრულებლად და გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად საუკეთესო გამოსავალია.  
 

ძირითადი მახასიათებლები:

  • საშეღავათო პერიოდი: 55 დღე
  • თანხის დაბრუნების პროგრამა
  • ტერა ქულების დაგროვების შესაძლებლობა
  • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი: დახარჯული თანხის 5%
  • თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე ბანკომატის საშუალებით

 
ათვისებული თანხის დაფარვა შესაძლებელია ორი გზით: სრულად, საშეღავათო პერიოდში, 0%-ანი განაკვეთით ან მინიმალური შენატანებით.

ტერა ქულები

დააგროვე ტერა ქულები ტერაბანკისგან და უფასოდ გადაიხადე კომუნალური გადასახადები ან შეავსე ანგარიში. ჩაერთე ტერაბანკის ლოიალურობის პროგრამაში:

ყოველ 5 ლარიან ტრანზაქციაზე - მიიღე 1 ტერა ქულა
5 ლარზე მეტ ტრანზაქციაზე კი ყოველი დამატებითი ლარზე კიდევ 1 ტერა ქულას მიიღებ
დარიცხვის ზედა ზღვარს წარმოადგენს 996 ტერა ქულა, რომელიც ათასლარიანი ტრანზაქციისას დაგერიცხება
300 ტერა ქულა = 1 ლარს
ტერა ქულებით სარგებლობისთვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში
დაგროვილი ტერა ქულები შესაძლებელია დააკონვერტირო თანხაში ან გამოიყენო სხვადასხვა მიზნებისთვის (მობილურის ანგარიშის შევსება, კომუნალურების გადახდა და ა.შ.)
კონვერტაციის მინიმალური თანხა შეადგენს 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი არ არის შეზღუდული
*ორი კალენდარული წლის განმავლობაში დარიცხული და გამოუყენებელი ტერა ქულები ავტომატურად გაუქმდება და 30 დღით ადრე მიიღებ შეტყობინებას გაუქმების შესახებ.

თანხის დაბრუნების მექანიზმი

დაიბრუნეთ გახარჯული თანხის 1% (არაუმეტეს 500 ლარი) პოს ტერმინალზე განხორციელებულ ყოველ შემდეგი სახის ტრანზაქციაზე:

  • პოს ტერმინალი;
  • ვებგვერდებზე ანგარიშსწორება.

ტრანზაქციის თანხა უნდა აღემატებოდეს 20 აშშ დოლარს (შესაბამის ეკვივალენტს ლარში). დაბრუნებული თანხის დაანგარიშება ხდება ყოველთვიურად ამონაწერის დაანგარიშების დღეს.  თანხის დაბრუნების შედეგად ჩარიცხული თანხა მინიმალურ შენატანად არ ითვლება.

ტარიფები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
საკრედიტო ბარათის პირობები

 
საკრედიტო ბარათის ტიპი   Next Up Next Card Next Card Next Card პლატინა
საკრედიტო ბარათის ღირებულება

უფასო

უფასო

უფასო

ბარათის ტიპი

Visa Classic/MC Standard

Visa Classic/MC Standard

Visa Platinum/Visa Infinite

დამატებითი ბარათის გაცემის საკომისიო

20 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

85 ლარი/25 აშშ/25 ევრო

სასწრაფო ბარათის გაცემის საკომისიო

30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

საკომისიო ბარათის აღდგენა დაკარგვა/დაზიანების შემთხვევაში

20 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო

30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 85 ლარი/25 აშშ დოლარი/25 ევრო
პინ კოდის აღდგენა

5 ლარი

5 ლარი

5 ლარი

ბარათის განთავსება ადგილობრივ სტოპ-სიაში

უფასო

უფასო

უფასო

ბარათის განთავსება საერთაშორისო სტოპ-სიაში (2 კვირით)

40 აშშ დოლარი

40 აშშ დოლარი

40 აშშ დოლარი

განაღდების ანგარიშსწორების ლიმიტები და საკომისიოები

საკრედიტო ბარათის ტიპი                 Next Up Next Card Next Card პლატინა

ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3%, მინ. 9 ლარი  (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3%, მინ. 9 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი) 1% მინ. 15 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

სხვა ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო*

3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

ტერაბანკში თანხის განაღდების საკომისიო

3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

ლიბერთი ბანკიდან თანხის განაღდების საკომისიო

4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

სხვა ბანკში თანხის განაღდების საკომისიო

4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

სავაჭრო ობიექტებში ანგარიშსწორება

0%

0%

0%

ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი

10 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

10 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

30 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი

30 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

30 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

50 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

სხვა ბანკის ფილიალიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი

30 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

30 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

100 000 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტის ცვლილების საკომისიო (მაქს. ვადა 1 თვე)

5 ლარი

5 ლარი

5 ლარი

ბარათით შესრულებული თითოეული ტრანზაქციის გასაჩივრების მომსახურების ღირებულება

15 აშშ დოლარი

15 აშშ დოლარი

15 აშშ დოლარი

ბარათზე ინტერნეტ საიტებიდან ჩარიცხული ან საზღვარგარეთ ტერმინალზე შესრულებული ოპერაციის დაბრუნებული თანხების მომსახურების საკომისიო

2%

2%

2%

*საზღვარგარეთ თანხის განაღდებისას კლიენტს შესაძლოა ჩამოეჭრას ბანკომატის მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი საკომისიო, რომელზეც ტერაბანკი პასუხისმგებელი არ არის. განაღდების დროს ბანკომატის ეკრანზე გამოდის შეტყობინება საკომისიოს შესახებ და კითხვა, სურს თუ არა მომხმარებელს ოპერაციის შესრულება. თუ კლიენტი განაგრძობს თანხის განაღდების პროცესს - ეს ავტომატურად ნიშნავს მის თანხმობას ბანკომატის მომსახურე ბანკის საკომისიოს გადახდის თაობაზე.

თანხის გადარიცხვის საკომისიო 

საკრედიტო ბარათის ტიპი Next Up  Next Card Next Card პლატინა

საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა  ლარში (შიდა)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ვალუტაში (შიდა)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ვალუტაში (გარე)

3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო

3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო

3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო

ტერაბანკის ბანკომატიდან შიდასაბანკო გადარიცხვის საკომისიო

3% მინ  3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3% მინ  3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

3% მინ  3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ეკვივალენტი)

 * საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან გარე გადარიცხვები ლარში დასაშვებია ქვემოთ მოცემულ შემთხვევაში: თუ გაიცემა საკრედიტო ბარათი, სხვა ბანკში არსებული საკრედიტო ბარათის გადასაფარად, ასეთ შემთხვევაში ნულოვანი ტარიფით უნდა გადაირიცხოს თანხა შიდა (მიმდინარე/საბარათე) ანგარიშზე, შემდეგ კი - შესაბამისი ვალდებულების დასაფარად გარე ანგარიშზე საკომისიოს გარეშე.

       

როგორ ავიღო?

 
 
გაიარე ავტორიზაცია ინტერნტბანკში ეწვიე ბმულს: https://ebanking.ge/login და შეიყვანე მონაცემები
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
აირჩიე “ბარათის შეკვეთა”
 
შეარჩიე სასურველი ბარათი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში
 
გაიარე ავტორიზაცია მობაილ ბანკში და შეიყვანე მონაცემები გადმოიწერე ლინკით ან დაასკანერე 
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
აირჩიე “ბარათის შეკვეთა”
 
შეარჩიე სასურველი ბარათი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
როგორ შევუკვეთო ბარათი ?

პლასტიკური ბარათის შეკვეთა შესაძლებელია: მობაილბანკით,ინტერნეტბანკით, მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრის საშუალებით ან ჩვენი ნებისმიერი ფილიალიდან.

რამდენ ხანში მზადდება ბარათი ?

ბარათის შეკვეთის შემდეგ მისი აღება შესაძლებელია 2-3 სამუშაო დღეში,ხოლო სასწრაფო ბარათის შეკვეთის შემთხვევაში (თბილისის მასშტაბით) 1 დღეში.

შესაძლებელია ვისარგებლო ბარათის სახლში მიტანის სერვისით?

თუ ჩვენი მომხმარებელი ხარ, შეგიძლია მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრის საშუალებით ან ფილიალში ვიზიტით მიუთითო სასურველი მისამართი და ისარგებლო საკურიერო მომსახურებით.

შესაძლებელია თუ არა ბარათით ონლაინ ანგარიშსწორება ?

დიახ, შესაძლებელია ნებისმიერი ბარათით ონლაინ ანგარიშსწორება.

შემიძლია ბარათით თანხა გავანაღდო უცხოურ ვალუტაში?

ტერაბანკის ბანკომატებიდან თანხის განაღდება შეგიძლია დოლარში.

როგორ შევცვალო/აღვადგინო ბარათის პინ-კოდი ?

ბარათის პინ-კოდის შეცვლა/აღდგენა შესაძლებელია ტერაბანკისა და ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში მობაილ ბანკის საშუალებით ან ფილიალში ვიზიტით.

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, როგორ შევძლებ მის დაბლოკვას/განბლოკვას?

ბარათის დაბლოკვა/განბლოკვა შეგიძლია მობაილ/ინტერნეტ ბანკიდან ან დაგვიკავშირდი ქოლ-ცენტრის ნომერზე: 032 255 00 00

შესაძლებელია თუ არა საბანკო ბარათების Apple Pay ან Google Pay-ში დამატება ?

დიახ, შესაძლებელია დამატება.

რა არის CVV კოდი?

CVV კოდი უსაფრთხოების დამატებითი საფეხურია. კოდი განთავსებულია ბარათის უკანა მხარეს და შედგება სამი ციფრისგან.

რას გულისხმობს არასანქცირებული გადახარჯვა?

არასანქცირებული გადახარჯვა გულისხმობს კლიენტის ანგარიშზე ბანკის მიერ დაშვებული ლიმიტის ზემოთ გადაჭარბებას/გადახარჯვას ( ე.წ. უარყოფითი ნაშთი). არასანქცირებული გადახარჯვის შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეავსოს ანგარიშზე თანხა ნულოვანი ნაშთის ოდენობამდე.

რეკომენდირებული სერვისები

ბარათის უსაფრთხოება

ბარათის უსაფრთხოება

დაიცავი შენი ბარათი არალეგალური ოპერაციებისგან.

ბარათის მიტანის სერვისი

ბარათის მიტანის სერვისი

მიიღე პლასტიკური ბარათი სახლიდან გაუსვლელად.

3D უსაფრთხოება

3D უსაფრთხოება

გახადე ბარათით ონლაინ გადახდა უსაფრთხო.

კონვერტაციის სქემა

კონვერტაციის სქემა

კონვერტაცია ბარათით შესრულებულ ტრანზაქციაზე.

რეფერალების პროგრამა

რეფერალების პროგრამა

გახდი ჩვენი კლიენტი, გაუწიე რეკომენდაცია მეგობარს და დასაჩუქრდი ტერაბაიტებით.

დისტანციური რეგისტრაცია

დისტანციური რეგისტრაცია

გახდი ტერაბანკის მომხმარებელი დისტანციურად.

დისტანციური არხები

დისტანციური არხები

ისარგებლე ტერაბანკის სერვისებით სახლიდან გაუსვლელად.

Apple Pay

Apple Pay

დაამატე შენი ბარათი Apple Wallet-ში და გადაიხადე ერთი შეხებით.

ღია ბანკინგი

ღია ბანკინგი

მოაქციე ყველა შენი ანგარიში ერთ სივრცეში.

ესქრო მომსახურება

ესქრო მომსახურება

ისარგებლე ესქრო მომსახურებით და დაიზღვიე თავი რისკებისგან.

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა/წარმოება

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა/წარმოება

ისარგებლე საბანკო ოპერაციების პაკეტით ნებისმიერ ვალუტაში.

სახელფასო პროექტი

სახელფასო პროექტი

მიიღე განსაკუთრებული პირობები ტერაბანკში ხელფასის ჩარიცხვის შემთხვევაში.

საკრედიტო ბარათი

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი