ტერას გზავნილები

ტერას გზავნილები

გააგზავნე და მიიღე ფულადი გზავნილები მსოფლიოს მასშტაბით.

გზავნილები უკრაინაში უფასოა

გზავნილები უკრაინაში უფასოა

ყველა გზავნილი მომგებიანია

ყველა გზავნილი მომგებიანია

ყველა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა აზია და ოკეანეთი ევროპა
რიკო გრამი

რიკო გრამი

მანიგრამი

მანიგრამი

რია მანი ტრანსფერი

რია მანი ტრანსფერი

ზოლოტაია კარონა

ზოლოტაია კარონა

ვესტერნ იუნიონი

ვესტერნ იუნიონი

ინტელიექსპრესი

ინტელიექსპრესი

სესხი გზავნილის საფუძველზე

სესხი გზავნილის საფუძველზე

მომხმარებლისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
როგორ მივიღო ფულადი გზავნილი?

გზავნილის მისაღებად საჭიროა ადრესატმა იცოდეს გზავნილის კოდი, გამომგზავნი ქვეყანა და გამომგზავნის დასახელება, ამავდროულად საჭიროა მიმღებს თან ჰქონდეს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, რომელზე დატანილი სახელიც უნდა ემთხვეოდეს გამომგზავნის მიერ მითითებულ ადრესატის სახელსა და გვარს.  ფულადი გზავნილების სწრაფად და მარტივად  მისაღებად ისარგებლე ტერაბანკის ინტერნეტბანკით.

დამატებითი ინფორმაცია

სს ტერაბანკი (საქართველო, თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი N3,) შეაგროვებს/დაამუშავებს პირის ფულადი გზავნილიდან მიღებული შემოსავლის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდება საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. ფულადი გზავნილებიდან მიღებული შემოსავლის შესახებ ინფორმაცია მუშავდება მომხმარებლის გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაციებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   მონაცემთა სუბიექტის/მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი