სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

ისარგებლე სპეციალური პირობებით იპოთეკაზე.

 • ვადა : 240 თვემდე
 • ვალუტა : ლარი

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პირობები

მინიმალური იპოთეკური სესხის ოდენობა   1 000 ₾
მაქსიმალური იპოთეკური სესხის ოდენობა   200 000 ₾
ვადა   6-დან 240 თვემდე
ვალუტა   ლარი
გაცემის საკომისიო   0.50% (მინ. 50 ერთეული)
დაფარვის პირობა   ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
უზრუნველყოფა   უძრავი ქონება
შემოსავლის ტიპი   ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე თვითდასაქმებულის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
თანხის გატანის საკომისიო   იხ. Სატარიფო პაკეტები
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო   18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

სრული პირობები

 • მსესხებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • სამოქალაქო ქორწინების დამადასტურებელი მოწმობა (ქორწინების მოწმობა)
 • მარტოხელა მშობლის შემთხვევაში, მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა/განქორწინების მოწმობა
 • არასრულწლოვანი შვილის/გერის/შვილად აყვანილის დაბადების მოწმობა
 • შვილად აყვანის შემთხვევაში შვილად აყვანის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • ქვრივის შემთხვევაში, მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა

როგორ ავიღო სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი?

სესხის მოთხოვნა შეგიძლია ჩვენი ვებსაიტიდანაც
 
 
გახსენი ონლაინგანაცხადების გვერდიეწვიე www.terabank.ge -ს და დააკლიკე ონლიანგანაცხადების ღილაკს
 
ონლაინგანაცხადების ჩამონათვალიდან აირჩიე სასურველი სესხის განაცხადი
 
შეავსე განაცხადი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

გამოთვალე სესხი

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
რისთვის შეიძლება ავიღო იპოთეკური სესხი?

 • ბინის/სახლის შეძენა (შეძენასთან ერთად შესაძლებელია დაფინანსდეს რემონტი)
 • სახლის აშენება (მშენებლობასთან ერთად შესაძლებელია დაფინანსდეს რემონტი)
 • სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ამავე პროგრამის (სუბსიდირებული იპოთეკა) ფარგლებში უკვე გაცემული სესხის რეფინანსირების მიზნითაც

 

რა არის სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი?

სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამა, რომლის მიზანია ოჯახებს, რომლებსაც ახალშეძენილი შვილი ან შვილები ჰყავთ, იპოთეკური კრედიტების სუბსიდირებით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში შეუწყოს ხელი.
 

რა პირობები აქვს სუბსიდირებულ იპოთეკას?

თუ მსესხებელს ჰყავს 1 წლამდე ასაკის ან 2021 წლის 1-ლი სექტემბრის შემდეგ შვილი აყვანილი (არასრულწლოვანი), სააგენტო დაასუბსიდირებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული  3,5 %- ის, მაგრამ არაუმეტეს 6 %-ის ოდენობით

სააგენტო დაასუბსიდირებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 1.5%, არაუმეტეს 8%-სა, იმ შემთხვევაში:

 • თუ მსესხებელს ჰყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი და აქედან ერთ-ერთი არის 1 წლამდე ასაკის
 • თუ  3 ან მეტი არასრულწლოვანი და აქედან ერთ-ერთი არის 2021 წლის 1-ლი სექტემბრის შემდეგ შვილად აყვანილი (არასრულწლოვანი)
 • თუ უკვე სარგებლობს სუბსიდირების პროგრამით, ყავს 4 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი და აქედან ერთ-ერთი 2022 წლის 1-ლი სექტემბრის შემდეგაა დაბადებული ან შვილად აყვანილი (არასრულწლოვანი) 

რისთვის შეიძლება ავიღო სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი?

სუბსიდირებული იპოთეკით სარგებლობა შესაძლებელია უძრავი ქონების შესაძენად, ასაშენებლად ან სარემონტოდ. ასევე სესხის გაცემა შესაძლებელია ამავე პროგრამის (სუბსიდირებული იპოთეკა) ფარგლებში უკვე გაცემული სესხის რეფინანსირების მიზნითაც.
 

რა ტიპის შემოსავალი უნდა მქონდეს?

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე შემოსავალი რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის და სხვა კერძო საქმიანობებიდან.

არის თუ არა ასაკობრივი შეზღუდვა?

იპოთეკური სესხი გაიცემა 20-დან 70 წლამდე პირებზე.
 

რა მინიმალური თანხის იპოთეკის აღება შემიძლია?

იპოთეკური სესხის მინიმალური ოდენობაა 1 000 ლარი, ხოლო მაქსიმალური  -  200 000 ლარი.

რა ვადით გაიცემა იპოთეკური სესხი?

გაცემული სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის მაქსიმალური ვადაა 240 თვე.

რა ხდება ვადაგადაცილების შემთხვევაში?

პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ირიცხება პირგასამტეხლო 10 ლარის ოდენობით. შემდგომში ყოველ გადაცილებულ დღეზე გადასახდელი ვადაგადაცილებული თანხის 0.27% (არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვნებისა).
 

რა პირობებით ხდება თანამონაწილეობა?

თანამონაწილეობა შესაძლებელია 0%-იდან.
 

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი