ბიზნეს ანაბრები

ბიზნეს ანაბრები

ვადიანი ანაბრები

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი

შეინახე თანხა წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მიიღე მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საბანკო დეპოზიტია, რომელიც ითვალისწინებს სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელისთვის ამ პირობით გათვალისწინებული თანხის გადახდას.

მოთხოვნამდე ანაბრები

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი

ანაბარი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ორგანიზაციის დანაზოგი შეინახოთ სარგებლიანად მისი შეუზღუდავი გამოყენების შესაძლებლობით

უნივერსალური ანაბარი

უნივერსალური ანაბარი

შეინახე თანხა განუსაზღვრელი ვადით, ნებისმიერი ოდენობის დამატების შესაძლებლობით და მიიღე საპროცენტო სარგებელი

მეტი

დეპოზიტების დაზღვევა

დეპოზიტების დაზღვევა

გაიგე მეტი ანაბრების დაზღვევაზე

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია

კანონი „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
სერვისები
სერვისები
მეტი