როიალ ანაბარი

ROYAL ანაბარი არის შემნახველი საბარათე ტიპის ანაბარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, თქვენი სურვილისამებრ განკარგოთ ანაბარზე არსებული თანხები, ნებისმიერ დროს, ბარათის მეშვეობით. 

ანაბრის პირობები

 • ანაბრის გახსნა - უფასო

 • ანაბრის წლიური მომსახურების საკომისიო - 10 ლარი

 • ანაბრის ვადა - უვადო

 • ანაბრის თანხა - 50 ერთეულიდან*

 • ანაბარზე თანხის დამატება/გატანა - ულიმიტო

 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

 • ROYAL ბარათის ტიპი - Visa Classic

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.00%  1.5% 0.65%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.86%  0.91% 0.57%

 

**აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთი 2017 წლის 01 დეკემბრიდან მცირდება 0,5% ით. 

 

ROYAL ბარათით შესაძლებელია:

 • ანაბარზე არსებული თანხის გამოტანა მსოფლიოს ნებისმიერი ბანკომატიდან

 • ინტერნეტ-გადახდების განხორციელება

 • სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში ანგარიშსწორება

 • კომუნალური გადახდების განხორციელება

 • თანხის გადარიცხვა სხვა VISA ბარათზე ბანკომატის მეშვეობით

 

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 1 აპრილიდან

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 9 ივნისიდან

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის

განაცხადის ფორმა

Security Code