სატარიფო პაკეტები

თუ გსურთ ისარგებლოთ ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტით, მიიღეთ შემოთავაზება თქვენთვის საჭირო საბანკო პროდუქტების ერთობლიობაზე.

გადაიხადეთ მხოლოდ პაკეტის საფასური და მიიღეთ მასში შემავალი პროდუქტები/მომსახურეობა  უფასოდ.


 

სატარიფო პაკეტები

პირობები და ტარიფები

CLASSIC პაკეტი

GOLD პაკეტი

PLATINUM პაკეტი

ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი 10 ლარი

15 ლარი

ყოველწლიური საკომისიო

19 ლარი

90 ლარი

140 ლარი

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

უფასო

უფასო

უფასო

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

უფასო

უფასო

 

უფასო

სადებეტო ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი)

Visa Classic / MC Standart- უფასო

Visa Gold / MC Gold- უფასო

Visa Platinum - უფასო

ინტერნეტბანკი / მობაილბანკი (IB SMS)

უფასო

უფასო

უფასო

SMS ბანკი

უფასო უფასო

უფასო

ავტომატური კომუნალური გადახდები

უფასო უფასო

უფასო

მუდმივი საგადახდო დავალება

უფასო უფასო

უფასო

ტერაბანკის ბანკომატიდან განაღდება

სტანდარტულად 0%

0%

ცნობის გაცემა

სტანდარტულად უფასო

უფასო

შეღავათიანი ტარიფი გადარიცხვებზე

- -

0,07% მინ. 0,50

ინდივიდუალური სეიფი

- -

უფასო - 1 თვე

დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა

 

- -

მინ. ნაშთი 1,000 ერთეული*

*დადებით ნაშთზე, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკში არსებული შემნახველი ანაბრის პირობების შესაბამისად.

 

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

  • აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;
  • აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20,000 ლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით;
  • აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით.

 

შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code