მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ ბანკის შიდა პოლიტიკით დაუშვებელია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება, რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ან/და ირანში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებით (საჰაერო, საზღვაო, სახმელეთო, სარკინიგზო) ტვირთების ტრანსპორტირებას ან იმგვარ ტვირთებთან/გადაზიდვებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან სხვა სანქცირებული ქვეყანა. ბანკი იტოვებს უფლებას ზემოაღნიშნული ტრანზაქციის გამოვლენის შემთხვევაში, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დახუროს მომხმარებლის ანგარიშები.

იმისთვის, რომ თქვენი სავალუტო ოპერაციები, საქონლის შეძენის/იმპორტის/ტრანსპორტირების დანიშნულებით, წარმატებულად შესრულდეს, გთხოვთ გაეცანით წარმოსადგენი დოკუმენტების სიას:

ქვეყანა
 

ჯგუფი I
ჩინეთი, სინგაპური, ინდოეთი, ჰონგ-კონგი, მალაიზია, ინდონეზია, სამხრეთ კორეა, ფილიპინები, ტაივანი

ჯგუფი II
ერაყი, პაკისტანი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები

ჯგუფი III
თურქეთი,
აზერბაიჯანი, სომხეთი

მიზნობრიობა

USD

EUR

CNY (იუანი)

USD

EUR

AED (დირჰამი)

USD/EUR

TRY

საქონლის
შეძენა
წინასწარი
გადახდით

 • გადარიცხვა
  შეზღუდულია,
  ინფორმაციისთვის
  დაუკავშირდით
  ბანკს*

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ: 

 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • გადარიცხვა
  შეზღუდულია,
  ინფორმაციისთვის
  დაუკავშირდით
  ბანკს*

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ: 

 • ტრანსპორტირების
  დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • საქონლის
  წარმოშობის
  სერტიფიკატი

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ:

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • საქონლის
  წარმოშობის
  სერტიფიკატი

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

საქონლის
შეძენა
წინასწარი
გადახდის
გარეშე

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • ტრანსპორტირების
  დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • ტრანსპორტირების
  დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • ტრანსპორტირების
  დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • საქონლის
  წარმოშობის
  სერტიფიკატი

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • ტრანსპორტირების
  დოკუმენტი

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • საქონლის
  წარმოშობის
  სერტიფიკატი

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

 • საბაჟო
  დეკლარაცია

 • საქონლის
  წარმოშობის
  სერტიფიკატი

 • კონტრაქტი
  ან ინვოისი

 • თვითდეკლარირება

მომსახურების
საფასური
(საქონლის
შეძენის
გარდა)

 

კონტრაქტი ან ინვოისი

პირადი
გადარიცხვა
სხვა
პირთან

 • გადარიცხვა
  შეზღუდულია,
  ინფორმაციისთვის
  დაუკავშირდით
  ბანკს

 • თვითდეკლარირება

 • გადარიცხვა
  შეზღუდულია,
  ინფორმაციისთვის
  დაუკავშირდით
  ბანკს

 • გადარიცხვა
  შეზღუდულია,
  ინფორმაციისთვის
  დაუკავშირდით
  ბანკს

 • თვითდეკლარირება

 • თვითდეკლარირება

 • თვითდეკლარირება

 • თვითდეკლარირება

*აშშ დოლარში წინასწარ გადახდის მიზნით გადარიცხვა შეზღუდულია, თუმცა ინდივიდუალურად კლიენტის მიერ კონკრეტული კონტრაგენტისთვის უკვე შესრულებული გადარიცხვების შესწავლის და გაანალიზების შედეგად, შესაძლებელია წინასწარ გადახდის საერთაშორისო გადარიცხვის შესრულება აშშ დოლარში მოცემული კონკრეტული კონტრაგენტის მიმართულებით

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი