ტერა ავტო — მარტივი ავტო სესხი 45 წუთში

თუ მსუბუქი ავტომობილის, ავტობუსის ან მსხვილი სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად თანხა გესაჭიროებათ, ან უკვე ფლობთ მათ, მაშინ ტერაბანკის ახალი პროდუქტი ტერა ავტო სწორედ თქვენთვისაა. ავტო სესხის მისაღებად მხოლოდ 45 წუთი დაგჭირდებათ.

 

სესხის მინიმალური ოდენობა: 1000 ლარი, მაქსიმალური - 100 000 ლარი.

სესხის ვადა: მინიმალური -1თვე, მაქსიმალური-60 თვე.

განსაკუთრებული პირობები:

 • თავდები/თანამსესხებელი არ მოითხოვება;
 • სესხი გაიცემა მანქანის ბანკზე გადაფორმების გარეშე;
 • ავტომობილის მაღალი შეფასება;
 • სხვა ბანკიდან სესხის პორტირების შესაძლებლობა;
 • შემოსავლების დოკუმენტური დადასტურება სავალდებულო არ არის;
 • საპროცენტო განაკვეთი -24% დან;
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 40%-დან
 • სესხის გაცემის საკომისიო - 0% დან;
 • ანგარიშიდან თანხის გატანის საკომისიო - 0;
 • გირავნობის ხარჯი - 0 ლარიდან;
 • გირავნობის მოხსნის ხარჯი- 0;

პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ტერაბანკის არსებულ მომხმარებლებს, ისე მათ, ვისაც სხვა ბანკიდან პორტირება სურთ. 

მსესხებლის მინიმალური ასაკი 21 წელია, მაქსიმალური კი - 65 წელი. 


მსესხებლმა ბანკში უნდა წარმოადგინოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ავტომობილის სარეგისტრაციო მოწმობა.

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე


 

განაცხადის ფორმა

Security Code