უნივერსალური ანაბარი

უნივერსალური ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, თვეში ერთხელ გამოიტანოთ თანხა საპროცენტო სარგებლის დაკარგვის გარეშე, ხოლო ერთზე მეტჯერ თანხის გამოტანისას თქვენ მაინც დაგერიცხებათ შემნახველი ანაბრის საპროცენტო სარგებელი. ასევე, შესაძლებელია, თქვენთვის სასურველ დროს დაამატოთ თანხა შეუზღუდავი რაოდენობით. 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - უვადო

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 5 ერთეული*

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ულიმიტო

  • პროცენტის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
5.00% 1.75%  0.65%
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
 
ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.79% 1.2%

0.08%

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code