ტერაბაიტები

ტერაბანკის საბარათე ოპერაციებით შესაძლებელია ბონუს ქულების, ტერაბაიტების, შეგროვება! 


რა არის ტერაბაიტები

 

ტერაბაიტები არის ტერაბანკის ბონუს ქულები, რომლებიც საშუალებას გაძლევს:

 • შეავსო მობილური ტელეფონის ანგარიში 
 • გადაიხადო კომუნალური გადასახადები
 • ჩარიცხო დაკონვერტირებული თანხა (ლარში) შენს ანგარიშზე (კონვერტაციისთვის მინიმალური თანხა შეადგენს 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი არ არის შეზღუდული)

 

როგორ დავაგროვო ტერაბაიტები


შეასრულე რაც შეიძლება მეტი საბარათე ტრანზაქცია და დააგროვე შესაბამისი ოდენობის ტერაბაიტები. 

ყოველ 5 ლარიან ტრანზაქციაზე - მიიღე 1 ტერაბაიტი , ყოველი 1 ლარით მეტ თანხაზე კი, დაგემატება კიდევ 1 ტერაბაიტი 

 • ექვსლარიანი ტრანზაქცია = 1+1 ტერაბაიტს 
 • ცხრალარიანი ტრანზაქცია = 1+4 ტერაბაიტს 
 • ათასლარიანი/ან მეტი ოდენობის ტრანზაქცია = 996 ტერაბაიტს,რომელიც დარიცხვის ზედა ზღვარს წარმოადგენს. (1 ტერაბაიტი არის პირველი 5 ლარის, ხოლო მომდევნო 995 ლარი = 995 ტერაბაიტს). 
 • 300  ტერაბაიტი = 1 ლარს 

ტერაბაიტებით სარგებლობისთვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე, საბარათე ან მოთხოვნამდე ტიპის ანაბრის ანგარიში. 

 

როგორ გამოვიყენო ტერაბაიტები


ტერაბაიტების ჩარიცხვა ხდება ტრანზაქციის საბანკო ანგარიშზე ასახვიდან მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში და მათ გამოსაყენებლად საჭიროა გქონდეს შემდეგი ტიპის პლასტიკური ბარათი:

 • Visa/MC Travel
 • Visa/MC Next
 • Visa/MC Next Up
 • Visa/MC Gold
 • Visa Platinum
 • Visa Infinite
 • Junior Card

300 ტერაბაიტი შეადგენს 1 ლარს, შესაბამისად, გამოსაყენებელი ტერაბაიტების მინიმალური მოცულობა შეადგენს 300 ერთეულს. დაგროვილი ტერაბაიტების ჩარიცხვა ხდება ყოველი კვირის ბოლოს, მთელი კვირის განმავლობაში განხორციელებული და საბანკო პროგრამა B6 ასახული ტრანზაქციების შესაბამისად. ტერაბაიტების დამრგვალება ხდება მთელ რიცხვამდე.

 • დაგროვილი ტერაბაიტები შესაძლებელია კლიენტმა დააკონვერტიროს და შესაბამისი თანხა (ლარში) ჩარიცხოს მის ანგარიშზე. კონვერტაციისთვის მნიმალური თანხა შეადგენს 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი არ არის შეზღუდული
 • ტერაბაიტების შესაბამის თანხაში განახორციელოს გადახდები (მაგ. გადაიხადოს კომონალური მომსახურების გადასახადი, შეივსოს მობილურის ბალანსი და სხვა).
 • ორი კალენდარული წლის განმავლობაში დარიცხული და გამოუყენებელი  ტერაბაიტები ავტომატურად გაუქმდება და 30 დღით ადრე მიიღებ შეტყობინებას გაუქმების შესახებ .
   

განაცხადის ფორმა

Security Code