სტანდარტული პირობები

 

 

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2022 წლის 15 ნოემბრიდან

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2022 წლის 1 თებერვლიდან

სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები, არსებული რედაქცია 22.01.2021

ცვლილებები სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში, 22.01.2021

სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები- ძალაშია 2018 წლის 1-ლი ივლისიდან 

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2018 წლის 1-ლი თებერვლიდან

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 9 ივნისიდან

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 1-ლი აპრილიდან

სავალუტო გარიგების მომსახურების წესები და პირობები ძალაშია 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან

პოს-ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები 12.02.2021

 

განაცხადის ფორმა

Security Code