სტანდარტული პირობები

 

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2024 წლის 1 მარტიდანმოქმედი რედაქცია

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2023 წლის 28 დეკემბრიდან - ძალადაკარგული

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2023 წლის 1 აგვისტოდან - ძალადაკარგული

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2023 წლის 14 ივლისიდან - ძალადაკარგული

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2022 წლის 15 ნოემბრიდან - ძალადაკარგული

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები - ძალაშია 2022 წლის 1 თებერვლიდან - ძალადაკარგული

სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები, არსებული რედაქცია 22.01.2021 - ძალადაკარგული

ცვლილებები სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტულ პირობებში, 22.01.2021 - ძალადაკარგული

სს ტერაბანკის საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები- ძალაშია 2018 წლის 1-ლი ივლისიდან - ძალადაკარგული

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2018 წლის 1-ლი თებერვლიდან - ძალადაკარგული

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 9 ივნისიდან - ძალადაკარგული

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 1-ლი აპრილიდან - ძალადაკარგული

სავალუტო გარიგების მომსახურების წესები და პირობები ძალაშია 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან - მოქმედი რედაქცია

პოს-ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები 12.02.2021 - მოქმედი რედაქცია 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code