მასტერქარდ გოლდი

მასტერქარდ გოლდი საშუალებას გაძლევთ, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიიღოთ VIP მომსახურება და ფასდაკლებები სხვადასხვა სავაჭრო თუ მომსახურების ობიექტში.
 

  • განაღდებისა და ანგარიშსწორების მაღალი ლიმიტი

  • SMS შეტყობინებები ბარათზე განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ

  • ტერაბანკის ბარათების მფლობელთათვის თანხის გადარიცხვის შესაძლებლობა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე, ბანკომატის საშუალებით

  • საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისი.

 

ტერაბაიტები

 

დააგროვე ტერაბაიტები ტერაბანკისგან და უფასოდ გადაიხადე კომუნალური გადასახადები ან შეავსე  მობილურის ანგარიში!

 

ჩაერთე ტერაბანკის ლოიალურობის პროგრამაში:

ყოველ 5 ლარიან ტრანზაქციაზე - მიიღე 1 ტერაბაიტი 

ყოველი 1 ლარით მეტ თანხაზე კი, დაგემატება კიდევ 1 ტერაბაიტი 


  

  • ექვსლარიანი ტრანზაქცია = 1+1 ტერაბაიტს 
  • ცხრალარიანი ტრანზაქცია = 1+4 ტერაბაიტს 
  • ათასლარიანი ტრანზაქცია = 996 ტერაბაიტს (1 ტერაბაიტი არის პირველი 5 ლარის, ხოლო მომდევნო 995 ლარი = 995 ტერაბაიტს). 
  • 300  ტერაბაიტი = 1 ლარს 

 

გახსენით ვადიანი ანაბარი 10,000 ერთეულით ან მეტით და მოითხოვეთ მასტერქარდ გოლდი უფასოდ. ბარათზე დაიშვება საკრედიტო (ოვერდრაფტი) ლიმიტი. 

 
პლასტიკური ბარათის გაცემისა და მომსახურების ტარიფები
ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
ბარათის გაცემის საკომისიო 100 ლარი
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მულტისავალუტო ანგარიში GEL / USD/ EUR / GBP

ინტერნეტ საიტებიდან ჩარიცხული ან საზღვარგარეთ

ტერმინალებზე შესრულებული ოპერაციის

დაბრუნებული თანხების მომსახურების საკომისიო

2%

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების ლიმიტები
უკონტაქტოდ ტრანზაქციის ლიმიტი         50 ლარი
ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება 10,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი*
ტერაბანკში თანხის განაღდება ულიმიტო
ანგარიშსწორებისას 30,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი
სხვა ბანკში 100,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი
 

 

  *4 აპრილიდან ძალაში შედის ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტის ერთჯერადად ცვლილების საკომისიო და შეადგენს 5 ლარს. ლიმიტის ცვლილება შესაძლებელია 1 თვემდე ვადით.

განაღდებისა და ანგარიშსწორების საკომისიოები

ტერაბანკის ფილიალიდან ლარში თანხის განაღდებისას

0.2% მინ. 0.5 ლარი. 

ტერაბანკის ფილიალიდან უცხოურ ვალუტაში თანხის განაღდებისას

0.50%  მინ. 1 ლარი 

ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდებისას  0.2% მინ 0.60 ლარი 
პოსტერმინალით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

პლასტიკური ბარათით თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან

0.60% მინ. 0.6 ლარი *
1% მინ. მინ. 1 აშშ დოლარი**
პლასტიკური ბარათით თანხის განაღდება ნებისმიერი სხვა ბანკის ბანკომატიდან (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ) 2% მინ. 3 აშშ დოლარი
თანხის განაღდება ლიბერთი ბანკიდან 

0.6% მინ. 0.6 ლარი*

თანხის განაღდება სხვა ბანკიდან 2.5%  მინ. 3.5 აშშ დოლარი

*ლიბერთი ბანკი **თი-ბი-სი ბანკი

 

საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისის გააქტიურების პირობები

მომსახურება  სტანდარტი  პრემიუმი  პრემიუმ პლიუსი გოლდი გოლდი პლიუსი
წლიური საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 15 ლარი 25 ლარი 50 ლარი
პლასტიკური ბარათის დაზღვევის ვადა                     მიბმულია ბარათის ვადაზე
ჩიპიან ბარათზე პინის ან ჩიპის გარეშე ჩატარებული ტრანზაქცია (40 ლარს ზევით) 2000 ლარი 5000 ლარი  8000 ლარი 10000 ლარი 25000 ლარი
ინტერნეტით ჩატარებული ტრანზაქცია 500 ლარი 800 ლარი 1100 ლარი 3000 ლარი 7000 ლარი
უავტორიზაციო ტრანზაქცია  200 ლარი 500 ლარი 800 ლარი 1200 ლარი 2500 ლარი
ანაზღაურებადი ოპერაციების რაოდენობა 10 არალეგალური ოპერაცია

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 1 აპრილიდან

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 9 ივნისიდან

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

 

ტერაბანკის არსებულ კლიენტებს, რომლებსაც აქვთ აქტიური საბარათე ანგარიში, ბარათის დაკარგვა/დაზიანების ან ვადის გასვლის შემთხვევაში, ბარათის შეკვეთა შეუძლიათ ონლაინ

 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის სატელეფონო ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code