საკრედიტო ბარათი

შენი სურვილების სპონსორი

დაფიქრდი, რამ შეიძლება გაგახაროს ყველაზე მეტად. ჩაინიშნე ყველა სურვილი, რომელიც გაგახსენდება და მოდი შენს ფინანსურ სახლში. ჩვენ გადმოგცემთ ბარათს, რომელიც ყველა სურვილს ასრულებს.

საშეღავათო პერიოდი:  55 დღე

 • თანხის დაბრუნების პროგრამა

 • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი:  დახარჯული თანხის 5%

 • თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე ბანკომატის საშუალებით

ათვისებული თანხა შეგიძლია დაფარო ორი გზით:

 • სრულად, საშეღავათო პერიოდში, 0%-ანი განაკვეთით

 • მინიმალური შენატანებით 

 

ტერაბაიტები

დააგროვე ტერაბაიტები ტერაბანკისგან და უფასოდ გადაიხადე კომუნალური გადასახადები ან შეავსე ანგარიში!

*იმისათვის, რომ პროგრამაში ჩართვა შეძლო უნდა სარგებლობდე მიმდინარე, საბარათე ან  მოთხოვნამდე ტიპის ანაბრის ანგარიშით.

ჩაერთე ტერაბანკის ლოიალურობის პროგრამაში:
ყოველ 5 ლარიან ტრანზაქციაზე - მიიღე 1 ტერაბაიტი
ყოველი 1 ლარით მეტ თანხაზე კი, დაგემატება კიდევ 1 ტერაბაიტი

 • ექვსლარიანი ტრანზაქცია = 1+1 ტერაბაიტს
 • ცხრალარიანი ტრანზაქცია = 1+4 ტერაბაიტს
 • ათასლარიანი/ან მეტი ოდენობის ტრანზაქცია = 996 ტერაბაიტს, რომელიც დარიცხვის ზედა ზღვარს წარმოადგენს(1 ტერაბაიტი არის პირველი 5 ლარის, ხოლო მომდევნო 995 ლარი = 995 ტერაბაიტს)
 • 300  ტერაბაიტი = 1 ლარს
 • დაგროვილი  ტერაბაიტები შესაძლებელია დააკონვერტიროთ და შესაბამისი თანხა (ლარში) ჩაირიცხება შენს ანგარიშზე
 • კონვერტაციისთვის მინიმალური თანხა შეადგენს 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი არ არის შეზღუდული.
 •  შეძლებ ტერაბაიტების შესაბამის თანხაში გადახდების განხორციელებას (მაგ. გადაიხდი კომუნალური მომსახურების გადასახადს, შეივსებ მობილურის ბალანსს და სხვა).

*ორი კალენდარული წლის განმავლობაში დარიცხული და გამოუყენებელი  ტერაბაიტები ავტომატურად გაუქმდება და 30 დღით ადრე მიიღებ შეტყობინებას გაუქმების შესახებ.

თანხის დაბრუნების მექანიზმი

დაიბრუნეთ გახარჯული თანხის 1% (არაუმეტეს 500 ლარი) პოს ტერმინალზე განხორციელებულ ყოველ შემდეგი სახის ტრანზაქციაზე:

 • პოს ტერმინალი;
 • ვებგვერდებზე ანგარიშსწორება.

ტრანზაქციის თანხა უნდა აღემატებოდეს 20 აშშ დოლარს (შესაბამის ექვივალენტს ლარში). დაბრუნებული თანხის დაანგარიშება ხდება ყოველთვიურად ამონაწერის დაანგარიშების დღეს. თანხის დაბრუნების შედეგად ჩარიცხული თანხა მინიმალურ შენატანად არ ითვლება.

 

საკრედიტო ბარათის ლიმიტის პირობები

საკრედიტო ბარათის ტიპი Next Up Next Card Next Card პლატინა
საკრედიტო ბარათის ვადა 2 წელი 2 წელი 2 წელი
საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა 500-850 851-10 000 10 001-30 000
საკრედიტო ლიმიტის ვალუტა ლარი/აშშ დოლარი/ევრო ლარი/აშშ დოლარი/ევრო ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
საკრედიტო ლიმიტის ვადა 48 თვე 48 თვე 48 თვე
საკრედიტო ლიმიტის ყოველწლიური მომსხურების საკომისიო 20 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 85 ლარი/25 აშშ დოლარი/25 ევრო
საკრედიტო ლიმიტის დამტკიცების საკომისიო 0% 0% 0%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 29% 25% 23%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლიმიტის სრული დაფარვის შემთხვევაში 2,40%-დან 0,30%-დან 0,30%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლიმიტის მინიმალური შენატანებით დაფარვის შემთხვევაში 41,30%-დან 31,20%-დან 27%-დან
ყოველთიური მინ.შენატანის ოდენობა ათვისებული თანხის 5% ათვისებული თანხის 5% ათვისებული თანხის 5%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები დათვლილია მაქსიმალური ლიმიტების შესაბამისად ლარში.

**400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).

 

საკრედიტო ბარათის პირობები

საკრედიტო ბარათის ტიპი Next Up Next Card Next Card პლატინა
საკრედიტო ბარათის ღირებულება უფასო უფასო უფასო
ბარათის ტიპი Visa Classic/MC Standard Visa Classic/MC Standard Visa Platinum/Visa Infinite
დამატებითი ბარათის გაცემის საკომისიო 20 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 85 ლარი/25 აშშ/25 ევრო
სასწრაფო ბარათის გაცემის საკომისიო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო
საკომისიო ბარათის აღდგენა დაკარგვა/დაზიანების შემთხვევაში 20 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 30 ლარი/15 აშშ დოლარი/15 ევრო 85 ლარი/25 აშშ დოლარი/25 ევრო
პინ კოდის აღდგენა 5 ლარი 5 ლარი 5 ლარი
ბარათის განთავსება ადგილობრივ სტოპ-სიაში უფასო უფასო უფასო

ბარათის განთავსება საერთაშორისო სტოპ-სიაში (2 კვირით)

40 USD 40 USD 40 USD

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების ლიმიტები და საკომისიოები

 

საკრედიტო ბარათის ტიპი Next Up Next Card Next Card პლატინა
ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო 3%, მინ. 9 ლარი  (შესაბამისი ექვივალენტი) 3%, მინ. 9 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 1% მინ. 15 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო 3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
სხვა ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდების საკომისიო* 3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 5 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
ტერაბანკში თანხის განაღდების საკომისიო 3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5%, მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
ლიბერთი ბანკიდან თანხის განაღდების საკომისიო 4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 4%, მინ 12 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
სხვა ბანკში თანხის განაღდების საკომისიო 4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 4% მინ 4 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
სავაჭრო ობიექტებში ანგარიშსწორება 0% 0% 0%
ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი 10 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 10 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 30 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი 30 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 30 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 50 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
სხვა ბანკის ფილიალიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი 30 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 30 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 100 000 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტის ცვლილების საკომისიო (მაქს. ვადა 1 თვე) 5 ლარი 5 ლარი 5 ლარი
ბარათით შესრულებული თითოეული ტრანზაქციის გასაჩივრების მომსახურების ღირებულება 15 აშშ დოლარი  15 აშშ დოლარი 15 აშშ დოლარი
ბარათზე ინტერნეტ საიტებიდან ჩარიცხული ან საზღვარგარეთ ტერმინალზე შესრულებული ოპერაციის დაბრუნებული თანხების მომსახურების საკომისიო 2% 2% 2%

 

*საზღვარგარეთ თანხის განაღდებისას კლიენტს შესაძლოა ჩამოეჭრას ბანკომატის მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი საკომისიო, რომელზეც ტერაბანკი პასუხისმგებლი არ არის. განაღდების დროს ბანკომატის ეკრანზე გამოდის შეტყობინება საკომისიოს შესახებ და კითხვა, სურს თუ არა მომხმარებელს ოპერაციის შესრულება.

თუ კლიენტი განაგრძობს თანხის განაღდების პროცესს - ეს ავტომატურად ნიშნავს მის თანხმობას ბანკომატის მომსახურე ბანკის საკომისიოს გადახდის თაობაზე.

თანხის გადარიცხვის საკომისიო

საკრედიტო ბარათის ტიპი Next Up Next Card Next Card პლატინა
საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა  ლარში (შიდა) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ვალუტაში (შიდა) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3.5% მინ 10 ლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)
საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ვალუტაში (გარე) 3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო 3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო 3.5% მინ 20 აშშ დოლარი/15 ევრო
ტერაბანკის ბანკომატიდან შიდასაბანკო გადარიცხვის საკომისიო 3% მინ   3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3% მინ   3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი) 3% მინ   3 აშშ დოლარი (შესაბამისი ექვივალენტი)

 

შენიშვნა *: საკრედიტო ბარათის ანგარიშიდან გარე გადარიცხვები ლარში დასაშვებია ქვემოთ მოცემულ შემთხვევაში:

თუ გაიცემა საკრედიტო ბარათი, სხვა ბანკში არსებული საკრედიტო ბარათის გადასაფარად, ასეთ შემთხვევაში ნულოვანი ტარიფით უნდა გადაირიცხოს თანხა შიდა (მიმდინარე/საბარათე) ანგარიშზე, შემდეგ კი - შესაბამისი ვალდებულების დასაფარად გარე ანგარიშზე საკომისიოს გარეშე.

 

 ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე 

 

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის სატელეფონო ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

განაცხადის ფორმა

Security Code