ონლაინ განაცხადი

ინფორმაცია სესხის შესახებ

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკრედიტო განაცხადი განიხილება მხოლოდ დადებითი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში. ონლაინ განაცხადზე პასუხი გეცნობებათ შევსებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

{{ pl.SelectedLoanType.text }}

პირადი მონაცემები

 

ინფორმაცია შემოსავლის შესახებ:

ინფორმაცია საკრედიტო ბარათის შესახებ

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკრედიტო განაცხადი განიხილება მხოლოდ დადებითი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში. ონლაინ განაცხადზე პასუხი გეცნობებათ შევსებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

პირადი მონაცემები

 

ინფორმაცია შემოსავლის შესახებ:

პირადი მონაცემები

 

ინფორმაცია სესხის შესახებ

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკრედიტო განაცხადი განიხილება მიღებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში და დაგიკავშირდებით მხოლოდ დადებითი პასუხის შემთხვევაში.

პირადი მონაცემები

 

ორგანიზაციის სახელფასო პროგრამის განაცხადი

„მადლობას გიხდით ორგანიზაციის სახელფასო პროექტით დაინტერესებისათვის. თქვენი განაცხადი განიხილება მომენტალურად და დეტალური ინფორმაციისათვის დაგიკავშირდებით 1 სამუშაო დღის განმავლობაში

 

პირადი მონაცემები

ინფორმაცია განვადების შესახებ

მაგ: თუ ნივთი ღირს 800 ლარი და თქვენ გაქვთ 100 ლარი, მიუთითეთ 100 ლარი. თუ განვადება ნივთის სრულ თანხაზე გჭირდებათ, მიუთითეთ 0

აირჩიეთ რიცხვი, რომელშიც ყოველთვიურად განახორციელებთ გადახდებს

საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია

პირადი მონაცემები

პირადი მონაცემები

განაცხადის ფორმა

Security Code