ნომინალური ანგარიში

დაიცავით კლიენტების ინტერესები და დააზღვიეთ მათი გარიგებები - ისარგებლე  ტერაბანკის ნომინალური მფლობელობის ანგარიშით. 
ნომინალური მფლობელობის ანაგარიში არის ნოტარიუსის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავალი პირის, ან საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის სადეპოზიტო ანგარიში, რომლიც გამოიყენება კლიენტების ან სანოტარო აქტის საფუძველზე განსაზღვრული მესაკუთრეების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული ფულადი სახსრების აღსარიცხად.


არსებობს ორი ტიპის ანგარიში: 

  • ნომინალური მფლობელობის ერთობლივი ანგარიში;
  • ნომინალური მფლობელობის სეგრეგირებული ანგარიში. 

 

სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. 


 

 ტარიფები იხილეთ ლინკზე 
 

განაცხადის ფორმა

Security Code