ტარიფები

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

უნივერსალური მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

10 ლარი

ნომინალური მფლობელის ანგარიშის გახსნა

10 ლარი

ანგარიშის მომსახურება(საბაზისო პაკეტი)

3 ლარი

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი*

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2017 წლის 15 ნოემბერი

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში უფასო
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში - ეროვნულ ვალუტაში  0.07% მინ. 0.90 ლარი
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში - აშშ დოლარში 0.2% მინ.  15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი 
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ  ვალუტაში 0.2% მინ.  20 ევრო, მაქს. 500 ევრო

დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით

35.00 აშშ დოლარი


25.00 ევრო


5.00 ფუნტი სტერლინგი


20.00 შვეიცარული ფრანკი


30.00 რუსული რუბლი

შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა 50 აშშ დოლარი/ევრო
გადარიცხული თანხის მოძიება 50 აშშ დოლარი/ევრო
შესრულებული გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი/ევრო
მუდმივი საგადასახადო დავალება თვეში 1 ლარი

ანგარიშიდან თანხის განაღდება

ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის განაღდება 0.2% მინ. 0.50 ლარი 
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  განაღდება 0.5%  მინ. 1 ლარი 

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2020 წლის დეკემბერი.

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

ანგარიშზე თანხის შემოტანა  (ეროვნული  და უცხოური ვალუტა) უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა 3%

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის  კონვერტაცია ბანკის შიდა კურსით

კუპიურებთან დაკავშირებული ოპერაციები

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება თვეში 1 ლარი
გადარიცხვა უფასო

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა

სს "ნოვა ტექნოლოჯის" საშუალებით 2%
TBC PAY-ს საშუალებით  ფიქსირებული 1 ლარი 
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD,EUR) 2 ლარი/ექვივალენტი
ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით უფასო

 

საფულე ჩეკები

გაცემა/გაყიდვა  9 ლარი

ინკასაცია

ნაღდი ფულის ინკასაცია თითო ობიექტზე 400 ლარიდან (თვეში)

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) თვეში 25 ლარი
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) თვეში 30 ლარი
მინიმალური ვადა ერთი თვე
მაქსიმალური ვადა 12 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
გადახდის პირობა წინასწარი გადახდა
ვადაგადაცილების ჯარიმა თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების ჯარიმა 150 ლარი

 სპეციალური შეთავაზება "ახალი ბიზნესი"

   
 „ ახალი ბიზნესი“  შეღავათიან ფასებს სთავაზობს  იმ ახალ კომპანიებს, რომლებიც  რეგისტრაციისას მომსახურე ბანკად ირჩევენ ტერაბანკს. 

   ანგარიშის გახსნის შემდეგ კომპანიები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას პირობების შესახებ და  შესაძლებლობა ექნებათ, აირჩიონ ტერაბანკის სასურველი ფილიალი მომსახურების მისაღებად.

 
 
ანგარიშის გახსნა უფასო
ვალუტა ლარი

სხვა ბანკებში გადარიცხვა

უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში)

სმს დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში) 

ბიზნეს  ბარათის მომსახურების საკომისიო;

50%-იანი ფასდაკლებით

(24 თვის განმავლობაში)

სახელფასო ბარათების გაცემა

უფასო

სახელფასო პროექტში ჩართული თანამშრომლებისთვის ბარათის განაღდება

სს ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება -უფასო;


სს  ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება-  უფასო 


სს თიბისი  ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება- 1% მინ. 1 აშშ დოლარი


სხვა დანარჩენი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება-  2% მინ 3 აშშ დოლარი 

 

* საჯარო რეესტრში რეგისტრაციიდან კლიენტს ეძლევა 30 დღიანი ვადა, იმისათვის, რომ ისარგებლოს მისთვის შეთავაზებული სპეციალური პირობებით

შეთავაზება ქალი მეწარმეებისთვის

ანგარიშის გახსნა

უფასო

გადარიცხვა ლარში

უფასო (12 თვის განმავლობაში)

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

უფასო

Bussiness ბარათი

უფასო 

თანხის განაღდება ლარში უფასო

კონვერტაცია

ხაზინასთან შეთანხმებული შეღავათიანი კურსით

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი უფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა უფასო
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)  10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ   10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ   30 ლარი
ცნობა გზავნილების შესახებ   30 ლარი

ინტერნეტბანკი

რეგისტრაცია უფასო
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება  თვეში 5 ლარი; 
დიჯიპასის ღირებულება  20 ლარი
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასო

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების საკომისიო უფასო

მობაილბანკი

რეგისტრაცია უფასო
აპლიკაციის საფასური უფასო
საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა/კონვერტაცია (საკრედიტო ბარათიდან გადარიცხვის გარდა) უფასო
გადარიცხვა საკრედიტო ბარათებიდან ბანკის სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
სხვა პირის/კომპანიის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში ბანკის სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
მობილურის ბალანსის შევსება უფასო

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო  0,2% მინ. 100 ლარი

 

განაცხადის ფორმა

Security Code