ტარიფები

2024 წლის 1-ელი მარტიდან იცვლება ტერაბანკის მომსახურების სტანდარტული ტარიფები. გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას განახლებული ტარიფების შესახებ ბმულზე - ახალი ტარიფები - სს "ტერაბანკი" (terabank.ge) 

 

2024 წლის 1-ელ მარტამდე მოქმედი ტარიფები:

 

 

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

უნივერსალური მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

10 ლარი

ნომინალური მფლობელის ანგარიშის გახსნა

10 ლარი

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო იურიდიული პირებისათვის (საბაზისო პაკეტი)

თვეში 3 ლარი

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო

10 ლარი

ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო არარეზიდენტი პირებისთვის

300 ლარი

 

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში უფასო
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში - ეროვნულ ვალუტაში  0.07% მინ. 0.90 ლარი

სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკებში-ეროვნულ ვალუტაში*

5,000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი;

5,000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი;

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში - აშშ დოლარში 0.2% მინ.  15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი   
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ  ვალუტაში 0.2% მინ.  20 ევრო, მაქს. 500 ევრო

დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით

35.00 აშშ დოლარი

25.00 ევრო

5.00 ფუნტი სტერლინგი

20.00 შვეიცარული ფრანკი

30.00 რუსული რუბლი

 
50 აშშ დოლარი/ევრო
გადარიცხული თანხის მოძიება 50 აშშ დოლარი/ევრო
შესრულებული გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი/ევრო

 

*სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში.

 

ანგარიშიდან თანხის განაღდება

ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის განაღდება 0.2% მინ. 0.50 ლარი 
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  განაღდება 0.5%  მინ. 1 ლარი 

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2020 წლის დეკემბერი.

გადარიცხვები

სხვა ბანკებში თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

სხვა ბანკებში თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

1000 ლარამდე - 4 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი.

ლარის სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკში*

5,000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი;
5,000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი;

თანხის გადარიცხვა  აშშ დოლარში

0.2% მინ.  15 აშშ დოლარი /მაქს. 500 აშშ დოლარი 

თანხის გადარიცხვა ევროსა და სხვა უცხოურ  ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა)

0.2% მინ.  20 ევრო/მაქ. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

თანხის გადარიცხვა სს “ტერაბანკის“ სისტემაში

უფასო

დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით (დამატებითი საკომისიო)

35.00 აშშ დოლარი

25.00 ევრო

5.00 ფუნტი სტერლინგი

20.00 შვეიცარული ფრანკი

30.00 რუსული რუბლი

შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა

50 დოლარი/ევრო***

გადარიცხული თანხის მოძიება

50 აშშ დოლარი/ევრო***

შესრულებული გადარიცხვის ანულირება

50 აშშ დოლარი/ევრო***

 *სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში.

***სხვა ნებისმიერი ვალუტის შემთხვევაში საკომისიო განისაზღვრება ევროში, კერძოდ; 50 ევრო (ეხება როგორც გადარიცხვაში ცვლილების შეტანას, ასევე გადარიცხული თანხის მოძიებას და შესრულებული გადარიცხვის ანულირებას).

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელია ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) წარმოდგენა თუ გადასარიცხი თანხა აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარის ექვივალენტს ეროვნული ბანკის კურსით ვალუტაში.

საერთაშორისო და ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან, ასევე ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ბანკმა შესაძლებელია, თანხის ოდენობის მიუხედავად, გამოითხოვოს ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) და ტრანზაქციის შესწავლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით

 

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

ანგარიშზე თანხის შემოტანა  (ეროვნული  და უცხოური ვალუტა) უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა 3%

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის  კონვერტაცია ბანკის შიდა კურსით

კუპიურებთან დაკავშირებული ოპერაციები

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება თვეში 1 ლარი
გადარიცხვა უფასო

მუდმივი დავალება 

რეგისტრაცია უფასო

მუდმივი საგადახდო დავალების მომსახურება 

თვეში 1 ლარი

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა

სს "ნოვა ტექნოლოჯის" საშუალებით 2%
TBC PAY-ს საშუალებით  ფიქსირებული 1 ლარი 
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD,EUR) 2 ლარი/ექვივალენტი
ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით უფასო

 

საფულე ჩეკები

გაცემა/გაყიდვა  9 ლარი

ინკასაცია

ნაღდი ფულის ინკასაცია თითო ობიექტზე 400 ლარიდან (თვეში)

ერთჯერადი საინკასაციო მომსახურება

დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) თვეში 25 ლარი
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) თვეში 30 ლარი
მინიმალური ვადა ერთი თვე
მაქსიმალური ვადა 12 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
გადახდის პირობა წინასწარი გადახდა
ვადაგადაცილების ჯარიმა თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების ჯარიმა 150 ლარი

 სპეციალური შეთავაზება "ახალი ბიზნესი"

   
 „ ახალი ბიზნესი“  შეღავათიან ფასებს სთავაზობს  იმ ახალ კომპანიებს, რომლებიც  რეგისტრაციისას მომსახურე ბანკად ირჩევენ ტერაბანკს. 

   ანგარიშის გახსნის შემდეგ კომპანიები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას პირობების შესახებ და  შესაძლებლობა ექნებათ, აირჩიონ ტერაბანკის სასურველი ფილიალი მომსახურების მისაღებად.

 
 
ანგარიშის გახსნა უფასო
ვალუტა ლარი

სხვა ბანკებში გადარიცხვა

უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში)

სმს დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში) 

ბიზნეს  ბარათის მომსახურების საკომისიო;

50%-იანი ფასდაკლებით

(24 თვის განმავლობაში)

სახელფასო ბარათების გაცემა

უფასო

სახელფასო პროექტში ჩართული თანამშრომლებისთვის ბარათის განაღდება

სს ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება -უფასო;


სს  ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება-  უფასო 


სს თიბისი  ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება- 1% მინ. 1 აშშ დოლარი


სხვა დანარჩენი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება-  2% მინ 3 აშშ დოლარი 

 

* საჯარო რეესტრში რეგისტრაციიდან კლიენტს ეძლევა 30 დღიანი ვადა, იმისათვის, რომ ისარგებლოს მისთვის შეთავაზებული სპეციალური პირობებით

შეთავაზება ქალი მეწარმეებისთვის

ანგარიშის გახსნა

უფასო

გადარიცხვა ლარში

უფასო (12 თვის განმავლობაში)

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

უფასო

Bussiness ბარათი

უფასო 

თანხის განაღდება ლარში უფასო

კონვერტაცია

ხაზინასთან შეთანხმებული შეღავათიანი კურსით

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი უფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა უფასო
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)  10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ   10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ   30 ლარი
ცნობა გზავნილების შესახებ   30 ლარი

ინტერნეტბანკი/მობაილბანკი

ინტერნებანკის/მობაილბანკის  რეგისტრაცია (აპლიკაციის საფასური) უფასო
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება  თვეში 5 ლარი; 
დიჯიპასის ღირებულება  20 ლარი

დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო

40 ლარი

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების საკომისიო უფასო

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო  0,2% მინ. 100 ლარი

 

ბილინგის გადახდები

ფილიალში ოპერაციის შესრულებისას 

1 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

დისტანციურ არხებში  ოპერაციის შესრულებისას

0,5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

 

 

 

 

                   

განაცხადის ფორმა

Security Code