შემნახველი ანაბარი

გახსენი შემნახველი ანაბარი, შეინახე თანხა შეუზღუდავად და მიიღე სარგებელი

  • ვადა: განუსაზღვრელი
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბრის პირობები

ვალუტა    ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის ვადა   განუსაზღვრელი
სარგებლის გატანა   ნებისმიერ დროს
ანაბრის გახსნა შეუძლია   რეზიდენტ/არარეზიდენტ იურიდიულ პირს
ანაბრის გახსნა   უფასო
საპროცენტო  განაკვეთი   ცვლადი
ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა   5 ერთეული
პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი   500 ერთეული
     
  •  თანხის დამატების და გატანის შესაძლებლობა შეუზღუდავად

  •  არ მოითხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი

  •  ანაბარი იხსნება განუსაზღვრელი ვადით

  •  ყოველთვიურად საპროცენტო სარგებლის მიღების შესაძლებლობა

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესაძლებლობა


დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში.
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ ერთი თვით ადრე  წერილობით, ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტბანკით და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.


მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, სერვისცენტრში ან სათავო ოფისში, ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 

შემნახველი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთები
 

ანაბრის ვალუტა ნომინალური ეფექტური*
ლარი 4% 3.87%
აშშ დოლარი 0.60% -3.19%
ევრო 0.25% -3.53%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე 10 000 ერთეულის განთავსების პირობით.

იურიდიული პირის შემნახველი ანაბრის ხელშეკრულების დრაფტი იხილეთ ბმულზე

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
ვის შეუძლია შემნახველი ანაბრის გახსნა?

ანაბრის გახსნა შეუძლია როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ იურიდიულ პირს
 

როდის შევძლებ სარგებლის გატანას?

სარგებლის გატანას შეძლებ ნებისმიერ სასურველ მომენტში
 

რა უპირატესობები აქვს შემნახველ ანაბარს?

შემნახველი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, მიიღებ შეუზღუდავ წვდომას დეპოზიტზე და ყოველთვიურად კი მიიღებ დამატებით სარგებელს

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
სერვისები
სერვისები
მეტი