მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ ბანკის შიდა პოლიტიკით დაუშვებელია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება, რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ან/და ირანში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებით (საჰაერო, საზღვაო, სახმელეთო, სარკინიგზო) ტვირთების ტრანსპორტირებას ან იმგვარ ტვირთებთან/გადაზიდვებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან სხვა სანქცირებული ქვეყანა. ბანკი იტოვებს უფლებას ზემოაღნიშნული ტრანზაქციის გამოვლენის შემთხვევაში, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დახუროს მომხმარებლის ანგარიშები.

იმისთვის, რომ თქვენი სავალუტო ოპერაციები, საქონლის შეძენის/იმპორტის/ტრანსპორტირების დანიშნულებით, წარმატებულად შესრულდეს, გთხოვთ გაეცანით წარმოსადგენი დოკუმენტების სიას:

 

 

ჯგუფი I

ჯგუფი II

ჯგუფი III

ქვეყანა

ჩინეთი, სინგაპური, ინდოეთი, ჰონგ-კონგი, მალაიზია, ინდონეზია, სამხრეთ კორეა, ფილიპინები, ტაივანი

ერაყი, პაკისტანი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები

თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

მიზნობრიობა

USD

EUR

USD

EUR

USD/EUR

TRY

საქონლის შეძენა წინასწარი გადახდით

 • გადარიცხვა შეზღუდულია, ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ბანკს
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ: 

 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • გადარიცხვა შეზღუდულია, ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ბანკს
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ: 

 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება

იმპორტის შემდეგ:

 • საბაჟო დეკლარაცია
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება

საქონლის შეძენა წინასწარი გადახდის გარეშე

 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება
 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება
 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება
 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება
 • ტრანსპორტირების დოკუმენტი
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება
 • საბაჟო დეკლარაცია
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი
 • კონტრაქტი ან ინვოისი
 • თვითდეკლარირება

მომსახურების საფასური (საქონლის შეძენის გარდა)

 

კონტრაქტი ან ინვოისი

პირადი გადარიცხვა სხვა პირთან

 • გადარიცხვა შეზღუდულია, ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ბანკს.
 • თვითდეკლარირება
 • გადარიცხვა შეზღუდულია, ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ბანკს.
 • თვითდეკლარირება
 • თვითდეკლარირება
 • თვითდეკლარირება

განაცხადის ფორმა

Security Code