მოკლევადიანი ბიზნესსესხი

მოკლევადიანი ბიზნესსესხების გამოყენება მოსახერხებელია ერთჯერადი ოპერაციების/ინვესტიციების განსახორციელებლად ან ბიზნესის ახალი მიმართულების წამოწყებისთვის.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code