პროექტი "აწარმოე საქართველოში"

პროექტი "აწარმოე საქართველოში" ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით.

აღნიშნული პროექტის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება და მხარდაჭერა ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობის, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის გზით.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ფინანსირდება შემდეგი საწარმოები:

 • შესაფუთი მასალების, მათ შორის, მუყაოს, გოფრირებული ტარის წარმოება
 • სამშენებლო მასალების, მათ შორის, კერამიკული ნაწარმის, მარმარილოს, გრანიტისა და სხვა ბუნებრივი ქვების წარმოება
 • საფეიქრო ნაწარმის,  მათ შორის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ძაფის (შალი, აბრეშუმი) წარმოება და ტყავის გადამუშავება
 • ქიმიური, მათ შორის, სარეცხი საშუალებების, აქტიური ორგანული ნივთიერებებისა და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოება
 • ფარმაცევტული წარმოება
 • ელექტროტექნიკური მოწყობილობების, მათ შორის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოება
 • პლასტმასის წარმოება
 • ხის გადამუშავება და ავეჯის, მდფ-ის, დსპ-ს წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა, მათ შორის, სათადარიგო ნაწილების წარმოება
 • ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება
 • სასტუმრო ინდუსტრია

განაცხადის ფორმა

Security Code