საკრედიტო ხაზი

ტერაბანკი გთავაზობთ საკრედიტო ხაზს წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში. თუ, თქვენი ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად გჭირდებათ საბრუნავი სახსრების შესაძენად მოკლევადიანი დაფინანსება, კერძოდ:

  • პერიოდულად აითვისოთ და დაფაროთ სესხი, ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე
  • დააფინანსოთ საბრუნავი საშუალებები
  • დაზოგოთ საპროცენტო სარგებელი

 

განაცხადის ფორმა

Security Code