შეთავაზება ქალი მეწარმეებისთვის


ტერაბანკი ქალ მეწარმეებს საბანკო მომსახურებებზე სპეციალურ ტარიფებს სთავაზობს.  პაკეტი საკრედიტო თუ არასაკრედიტო მომსახურებებზე  შეღავათიან საფასურსა და გამარტივებულ პირობებს მოიცავს.
 
პაკეტით სარგებლობისთვის საჭიროა, რომ ქალი მეწარმე ფლობდეს :

  • კომპანიის 50%-ზე მეტს
  • კომპანიის 30%-ზე მეტს და ამავდროულად იყოს კომპანიის მენეჯმენტის წევრი

 
პაკეტის ფარგლებში უფასოა:

  • ბიზნესბარათის მომსახურება
  • ტერაბანკის ბანკომატში თანხის განაღდება
  • SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი
  • SMS ბანკი
  • ანგარიშზე გადარიცხვები ლარში
     

შეთავაზების ტარიფები იხილეთ ლინკზე

განაცხადის ფორმა

Security Code