უნივერსალური ანაბარი

უნივერსალური ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, თვეში ერთხელ გამოიტანოთ თანხა საპროცენტო სარგებლის დაკარგვის გარეშე, ხოლო ერთზე მეტჯერ თანხის გამოტანისას თქვენ მაინც დაგერიცხებათ შემნახველი ანაბრის საპროცენტო სარგებელი. ასევე, შესაძლებელია, თქვენთვის სასურველ დროს დაამატოთ თანხა შეუზღუდავი რაოდენობით. 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა- უფასო

  • ანაბრის ვადა - შეუზღუდავი

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 5 ერთეული*

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ნებისმიერი სიხშირით,  ნებისმიერი ოდენობით

  • პროცენტის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

  • თვეში ერთზე მეტჯერ ძირი თანხის გატანისას ანაბარს დაერიცხება ბანკში მოქმედი შემნახველი ანაბრის საპროცენტო სარგებელი.

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.50% 1.25% 0.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.23% 0.77% 0,02%

 

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code