შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, თქვენთვის სასურველ დროს ანაბრიდან შეუზღუდავი რაოდენობის თანხა გაიტანოთ ან დაამატოთ და, ამავდროულად, მიიღოთ უცვლელი საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - შეუზღუდავი

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 5 ერთეული*

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ნებისმიერი სიხშირით, ნებისმიერი ოდენობით

  • ანაბრის თანხისა და დარიცხული სარგებლის გატანის შესაძლებლობა - შეუზღუდავი (ან ნებისმიერი სიხშირითა და ოდენობით)

  • პროცენტის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი აშშ დოლარი ევრო
4.00% 0.60% 0.25%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.71% 0.10% -0.23%

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code