ანელიკი

 

სტანდარტული პირობები:

  • გადარიცხვისთვის საჭირო დრო: 5წთ -24 საათი (მიმღები ქვეყნის მიხედვით)

  • ვალუტა: USD/EUR

  • ტრანზაქციის მაქსიმალური ლიმიტი: USD/ EUR – 19 000.00

  • გზავნილით თანხის მიღება/გაგზავნა შესაძლებელია მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში (იხ. ოფიციალურ ვებ გვერდზე). 

  • გადარიცხვის ტარიფი: 3,000 USD - 1,000 EUR - მდე:

1. ყოფილი დსთ-ს ქვეყნებში - თანხის 1.8%

2. სხვა ქვეყნები - თანხის 3%

  • 3,000 USD – 1,000 EUR ზევით:

 

USD
1,00 0,00 1,8 0,00
3,000,00     0,00 0,9 0,00
4,000,00 0,00 0,8 0,00
5,000,00 0,00 0,7 0,00

 

EUR
1,00 0,00 3,0
1,000,00     0,00 0,9
2,000,00 0,00 0,8
3,000,00 0,00 0,7

 

განაცხადის ფორმა

Security Code