სამომხმარებლო სესხი

სწრაფი დახმარება ფინანსური სახლისგან!

რასაც ისურვებ, შენი გახდება - ზღაპრულ დაპირებას  ჰგავს, მაგრამ რეალობაა. მხოლოდ ერთხელ გამოთქვი სურვილი ტერაბანკში და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც მოგეწონება, შენი გახდება. საოცნებო მოგზაურობასაც დავაფინანსებთ. 

დაგეხმარები  იმ შემთხვევაშიც, თუ სამკურნალოდ გჭირდება თანხა შენთვის ან ნებისმიერი ახლობლისთვის.

შენი ქონება ჩვენთვის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, რომ უფრო დიდი მიზნის მიღწევაში დაგეხმაროთ. გამოიყენე უკვე არსებული ქონება იმისთვის, რომ უფრო მეტი მოიპოვო და ისარგებლე უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხით.

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები 
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +4.70%-დან


აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 8.50%-დან


ევრო(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი) - 7.50%-დან

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 15.50%-დან


აშშ დოლარი -  9.15%-დან


ევრო- 8.07%-დან

სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო 0.90%(მინ. 50 ერთეული)
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/4 ევრო.

 

                               

                                           **200,000 ლარზე (ეკვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში;

 

 

 

სამომხმარებლო სესხის პირობები (უზრუნველყოფის გარეშე)

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500ლარი


მაქსიმალური-  45,000  ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური- 48 თვე

სესხის ვალუტა ლარი

წლიური საპროცენტო განაკეთი     

10.5%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.49%-დან 

შემოსავალი

300ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში) 
სესხის უზრუნველყოფა არ მოითხოვება

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 
სესხის გაცემის საკომისიო 2%(მინ.20 ერთეული)


 

განაცხადის ფორმა

Security Code