სამომხმარებლო სესხი

სწრაფი დახმარება ფინანსური სახლისგან!

რასაც ისურვებ, შენი გახდება - ზღაპრულ დაპირებას  ჰგავს, მაგრამ რეალობაა. მხოლოდ ერთხელ გამოთქვი სურვილი ტერაბანკში და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც მოგეწონება, შენი გახდება. საოცნებო მოგზაურობასაც დავაფინანსებთ. 

დაგეხმარები  იმ შემთხვევაშიც, თუ სამკურნალოდ გჭირდება თანხა შენთვის ან ნებისმიერი ახლობლისთვის.

შენი ქონება ჩვენთვის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, რომ უფრო დიდი მიზნის მიღწევაში დაგეხმაროთ. გამოიყენე უკვე არსებული ქონება იმისთვის, რომ უფრო მეტი მოიპოვო და ისარგებლე უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხით.

 

სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფით
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +6,50%-დან 


აშშ დოლარი/ევრო(ფიქსირებული) - 8,50%-დან 


აშშ დოლარი (ცვლადი) - ექვსთვიანი ლიბორის განაკვეთს +6% - დან


ევრო (ცვლადი) - ექვსთვიანი აშშ დოლარის ლიბორის განაკვეთს +5% - დან 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

რეფინანსირების განაკვეთს +-7,75%- დან ლარში, 9,10%-დან აშშ დოლარში/ევროში 

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი,ევრო

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მოცულობა

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

 

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ყველას არა აქვს ქონება სესხის უზრუნველსაყოფად, ამიტომ გთავაზობთ გამოსავალს - სესხი უზრუნველყოფის გარეშე. 

 

აქციის პირობები   - სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი


მაქსიმალური - 50,000 ლარი

სესხის ვადა

მინიმუმი: 3 თვე


მაქსიმუმი: 60 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში 7.5%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.5%-დან
სესხის ვალუტა ლარი
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)


 

განაცხადის ფორმა

Security Code