იპოთეკური სესხი

მოიპოვე მარტივად ფინანსურ სახლში 

სახლი, აგარაკი ან კომერციული ფართი არ არის მხოლოდ ერთეულებისთვის; იპოთეკური სესხი ადამიანებს უკვე დიდი ხანია, უსრულებს, ერთი შეხედვით, შეუსრულებელ სურვილებს, მაგრამ ფინანსურ სახლში გამომცხვარ იპოთეკურ სესხს სხვა გემო აქვს. ჩვენ მას სხვადასხვა სურვილი დავამატეთ, ესენია: სესხის მარტივად აღება, დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და სესხის ვადა - გემოვნებით.

 

 
იპოთეკური სესხის პირობები
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 6თვე


მაქსიმალური - 180 თვე

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +4.50%-დან


აშშ დოლარი(ფიქსირებული) - 7,50%-დან


ევრო(ფიქსირებული) - 7%-დან


აშშ დოლარი (ცვლადი) - ექვსთვიანი ლიბორის განაკვეთს +6%-დან


ევრო(ცვლადი)- ექვსთვიანი აშშ დოლარის ლიბორის განაკვეთს +5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +5.35%-დან 


აშშ დოლარი- 7.9%-დან 


ევრო - 7.40%-დან  

სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო

0.5 %

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი/6 აშშ დოლარი/4 ევრო

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო

  ღირებულებიდან გამომდინარე)

 

 

*100,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში;

განაცხადის ფორმა

Security Code