მარტივი სესხი

მარტივი სესხი ტერაბანკისგან

სასურველი თანხა - 15 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე. აიღე სამომხმარებლო სესხი, საკრედიტო ბარათი, ან - გაზარდე ბარათზე არსებული საკრედიტო ლიმიტი ტერაბანკის ფილიალში მხოლოდ 1 ვიზიტით.

 

მარტივი სესხის პირობები
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი


მაქსიმალური -  5 000 ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 36 თვე 

სესხის ვალუტა  ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 20.00%-დან 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 25.30%-დან
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი დაფარვები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

შემოსავლის მინიმუმი

400 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო განისაზღვრება სესხის ოდენობის მიხედვით 
კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი

 

 

                                   

                                        *ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000  ლარზე

განაცხადის ფორმა

Security Code