მარტივი სესხი

მარტივი სესხი ტერაბანკისგან

სასურველი თანხა - 15 წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე. აიღე სამომხმარებლო სესხი, საკრედიტო ბარათი, ან - გაზარდე ბარათზე არსებული საკრედიტო ლიმიტი ტერაბანკის ფილიალში მხოლოდ 1 ვიზიტით.
სწრაფი და მარტივი სესხის აღება 36 თვემდე ვადით, ლარის ვალუტაში შეგიძლიათ. 
 

პირობები:

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 

19.5%-დან

ეფექტური საპროცენტი განაკვეთი 

24%-დან

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის ვადა

3-36 თვე

სესხის თანხა

2,500 ლარამდე

უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

შემოსავალი

ხელფასი, იჯარა

სესხის გაცემის საკომისიო

2.99%

სესხის მიზნობრიობა

სამომხმარებლო

სესხის წინსწრებით დაფარვის  ჯარიმა

სს „ტერაბანკი“- დან გადაფარვის დროს - 0%


საკუთარი სახსრებით გადაფარვის დროს - 2%


სხვა ბანკიდან რეფინანსირების დროს: 2%

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ფიქსირებული ჯარიმა 10 ლარი;


გადასახდელი ვადაგადაცილებული თანხის 0,5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი დაფარვები

მსესხებლის მინიმალური შემოსავალი

400 ლარი

 

განაცხადის ფორმა

Security Code