ვიზა ბიზნესი

ვიზა ბიზნესი განკუთვნილია თქვენი ორგანიზაციისთვის და საშუალებას გაძლევთ, მარტივად განკარგოთ ორგანიზაციის თანხები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

  • განხორციელებული ტრანზაქციების კონტროლი
  • ინტერნეტით შესყიდვების წარმოება
  • ანგარიშსწორება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში
  • ტერაბანკის ბარათების მფლობელთათვის თანხის გადარიცხვის შესაძლებლობა ტერაბანკის ნებისმიერ ბარათზე, ბანკომატის საშუალებით
  • საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისი.
 
პლასტიკური ბარათის გაცემისა და მომსახურების ტარიფები
ბარათის მოქმედების ვადა 2 წელი
წლიური საკომისიო 50 აშშ დოლარი
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მულტისავალუტო ანგარიში GEL / USD/ EUR / GBP

ინტერნეტ საიტებიდან ჩარიცხული ან საზღვარგარეთ

ტერმინალებზე შესრულებული ოპერაციის

დაბრუნებული თანხების მომსახურების საკომისიო

2%

 

განაღდებისა და ანგარიშსწორების ლიმიტები
ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება 10,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი*
ტერაბანკში თანხის განაღდება ულიმიტო
ანგარიშსწორებისას 30,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი
სხვა ბანკში 100,000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი

*4 აპრილიდან ძალაში შედის ბანკომატიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტის ერთჯერადად ცვლილების საკომისიო და შეადგენს 5 ლარს. ლიმიტის ცვლილება შესაძლებელია 1 თვემდე ვადით.

განაღდებისა და ანგარიშსწორების საკომისიოები
ტერაბანკში და ბანკომატიდან 0.2% მინ. 0.2  აშშ დოლარი
პოსტერმინალით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის* ბანკომატიდან

0.60% მინ. 0.2  აშშ დოლარი *
1% მინ. 1 აშშ დოლარი**
თანხის განაღდება ნებისმიერი სხვა ბანკის ბანკომატიდან (ქვეყნის შიგნით) 2% მინ. 3 აშშ დოლარი
თანხის განაღდება ნებისმიერი სხვა ბანკის ბანკომატიდან (ქვეყნის გარეთ) 2% მინ. 3 აშშ დოლარი
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკიდან*

0.6% მინ. 0.2 აშშ დოლარი*

1% მინ. 1 აშშ დოლარი**

თანხის განაღდება სხვა ბანკიდან 2.5%  მინ. 3.5 აშშ დოლარი

*ლიბერთი ბანკი  **თი-ბი-სი ბანკი

 

საბარათე ოპერაციების უსაფრთხოების სერვისის გააქტიურების პირობები

მომსახურება  სტანდარტი  პრემიუმი  პრემიუმ პლიუსი
წლიური საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 15 ლარი
პლასტიკური ბარათის დაზღვევის ვადა                                                                        მიბმულია ბარათის ვადაზე
ჩიპიან ბარათზე პინის ან ჩიპის გარეშე ჩატარებული ტრანზაქცია (40 ლარს ზევით) 2000 ლარი 5000 ლარი  8000 ლარი
ინტერნეტით ჩატარებული ტრანზაქცია 500 ლარი 800 ლარი 1100 ლარი
უავტორიზაციო ტრანზაქცია  200 ლარი 500 ლარი 800 ლარი
ანაზღაურებადი ოპერაციების რაოდენობა 10 არალეგალური ოპერაცია

 

სს ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის - ძალაშია 2017 წლის 1 აპრილიდან

ბანკომატების ადგილმდებარეობა

 

ტერაბანკის არსებულ კლიენტებს, რომლებსაც აქვთ აქტიური საბარათე ანგარიში, ბარათის დაკარგვა/დაზიანების ან ვადის გასვლის შემთხვევაში, ბარათის შეკვეთა შეუძლიათ ონლაინ

 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ დაუკავშირდით ტერაბანკს ნომერზე: (+995 32) 255 00 00, მობილურიდან *50 50. ბანკის სატელეფონო ცენტრი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code