აქცია იპოთეკურ სესხებზე

განსაკუთრებული პირობები იპოთეკურ სესხებზე

თუ უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა ან რემონტი გსურთ და იპოთეკური სესხების აღებას გეგმავთ, ტერაბანკი განსაკუთრებით მოქნილი პირობებით სარგებლობის შესაძლებლობას გაძლევთ.
ახალი პირობების მიხედვით 6-თვიანი სრული საშეღავათო პერიოდით ისარგებლებთ.
აიღეთ იპოთეკური სესხი ტერაბანკში ან გადმოპორტირდით ამ პროდუქტით ჩვენთან.

პირობები

პირობები
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 6თვე


მაქსიმალური - 180 თვე

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 8.37%-დან


აშშ დოლარი(ფიქსირებული) - 6.50%-დან


ევრო(ფიქსირებული) - 5.50%-დან

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი -8.77%-დან 


აშშ დოლარი- 6.9%-დან 


ევრო - 5.84%-დან  

სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო

0.40%

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო  10 ლარი/6 აშშ დოლარი/4 ევრო

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო

  ღირებულებიდან გამომდინარე)

 

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში;

განაცხადის ფორმა

Security Code