სესხი რეპეტიტორებისთვის

სესხი რეპეტიტორებისთვის ტერაბანკისგან

თუ კერძო რეპეტიტორულ საქმიანობას ეწევით და სესხის აღება გსურთ, ტერაბანკი სპეციალურად თქვენთვის განკუთვნილ, ახალ პროდუქტს გთავაზობთ. 
სესხი რეპეტიტორებისთვის მარტივი მეთოდით გაიცემა. პროდუქტით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ რეპეტიტორს. თანხის მიღებისას მნიშვნელობა არ აქვს, მუშაობს თუ არა ის რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რადგანაც სესხი არა მარტო ხელფასის, არამედ კერძო მოსწავლეებისგან მიღებული დამატებითი შემოსავლების საფუძველზეც გაიცემა. ეს კი გაცილებით გიმარტივებთ პროდუქტით სარგებლობის პროცესს და უფრო დიდი მოცულობით თანხის მიღების შესაძლებლობასაც გაძლევთ.
პროდუქტით სარგებლობის პირობები სხვა ბანკიდან გადმოპორტირებასაც ითვალისწინებს.

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი*


მაქსიმალური - 30 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 48 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი*


მაქსიმალური - 200 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

განაცხადის ფორმა

Security Code