სესხი რეპეტიტორებისთვის

სესხი რეპეტიტორებისთვის ტერაბანკისგან

თუ კერძო რეპეტიტორულ საქმიანობას ეწევით და სესხის აღება გსურთ, ტერაბანკი სპეციალურად თქვენთვის განკუთვნილ, ახალ პროდუქტს გთავაზობთ. 
სესხი რეპეტიტორებისთვის მარტივი მეთოდით გაიცემა. პროდუქტით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ რეპეტიტორს. თანხის მიღებისას მნიშვნელობა არ აქვს, მუშაობს თუ არა ის რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რადგანაც სესხი არა მარტო ხელფასის, არამედ კერძო მოსწავლეებისგან მიღებული დამატებითი შემოსავლების საფუძველზეც გაიცემა. ეს კი გაცილებით გიმარტივებთ პროდუქტით სარგებლობის პროცესს და უფრო დიდი მოცულობით თანხის მიღების შესაძლებლობასაც გაძლევთ.
პროდუქტით სარგებლობის პირობები სხვა ბანკიდან გადმოპორტირებასაც ითვალისწინებს.

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი


მაქსიმალური - 30 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 36 თვე 

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

13.9%-იდან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19.5%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2.9% (მინ. 20 ლარი)

გარანტიის საკომისიო*

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20,000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი და არც თავდები.

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა

ლარი

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

რეფინანსირების განაკვეთს +6.1%-იდან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19.00%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2% (მინ. 50 ლარი)

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 200 000*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე 

უცხოურ ვალუტაში-120 თვე**

სესხის ვალუტა

ლარი,აშშ დოლარი,ევრო

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი: რეფინანსირების განაკვეთს +3.8%-იდან

აშშ დოლარი: 7,40%-იდან (სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ევრო: 6,40%-იდან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 16.2%-იდან

აშშ დოლარი - 8,70%-იდან

ევრო - 7,60%-იდან

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

სესხის გაცემის საკომისიო

0,9% (მინ. 50 ლარი)

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

**უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია – არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) წელი
 უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება – არაუმეტეს 10 (ათი) წელი.
2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15 (თხუთმეტი) წელი.

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

განაცხადის ფორმა

Security Code