მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ტერაბანკში უკვე შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გზავნილების ამონაწერის საფუძველზე და უმოკლეს ვადაში დაიმტკიცოთ სასურველი თანხა.

 

  უზრუნველყოფილი სესხი გზავნილების საფუძველზე

სესხის ოდენობა

განისაზღვრება ინდივიდუალურად, უზრუნველყოფის და შემოსავლის მიხედვით*

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

სესხის ვადა

მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +15%,

წლიური საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარში და ევროში

აშშ დოლარი - 16%-დან

ევრო - 16%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი 25.4%

აშშ დოლარი 18.1%

ევრო 18.1%

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

შემოსავალი

სწრაფი გზავნილები*

სესხის გაცემის საკომისიო

 

2% მინ. 50 ერთეული

 

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

შენიშვნა1: 100,000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში

 

სესხი გზავნილების საფუძველზე უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის ოდენობა

 

საბლანკო სესხი: მაქსიმალური -5,000 ლარი


სესხი თავდებობით: მაქსიმალური - 10,000 ლარი

სესხის ვადა

საბლანკო სესხი:  3-12 თვე


სესხი თავდებობით: 3-24 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში

24%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

29,8%-დან

სესხის ვალუტა

ლარი

შემოსავალი

სწრაფი გზავნილები

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

 

განაცხადის ფორმა

Security Code