აქცია ანაბრებზე

ყველაზე მაღალი სარგებელი ბაზარზე და ანაბრების პორტირება 

ტერაბანკი ახალ აქციას იწყებს და ქართული ბაზრისთვის სრულიად განსხვავებულ შეთავაზებას - ანაბრების პორტირებას ნერგავს. პარალელურად, ამავე აქციის ფარგლებში, იგი მომხმარებლებს დეპოზიტებზე ყველაზე მაღალ სარგებელს სთავაზობს. პირობები ტერაბანკის ორ პროდუქტზე - ვადიან ანაბარსა და სადეპოზიტო სერტიფიკატზე ვრცელდება. 
თუ ანაბარი სხვა ბანკში უკვე გაქვთ გახსნილი, აქციაში ჩართვა ფინანსური დანაკარგების გარეშე შეგიძლიათ: დააპორტირეთ 2018 წელს გახსნილი ვადიანი ანაბარი ტერაბანკში, მიიღეთ ყველაზე მაღალი სარგებელი ბაზარზე და პროცენტს, რომელიც დარღვევის გამო მომსახურე ბანკში არ დაგერიცხათ, ჩვენ აგინაზღაურებთ. 


დეპოზიტის გახსნის შემთხვევაში, საჩუქრად გადმოგეცემათ:

 • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხა 3,000-დან 10,000-მდე ერთეულია
 • ვიზა გოლდი - თუ ანაბრის თანხა არანაკლებ 10,000 ერთეულია, ანაბარი კი მინიმუმ 12 თვის ვადითაა გახსნილი

ორივე შემთხვევაში უფასოდ მიიღებთ SMS დიჯიპასიან ინტერნეტბანკს. 

შეავსეთ განაცხადი

ვადიანი ანაბარი

 • ანაბრის გახსნა/მომსახურება - უფასო
 • ანაბრის მინიმალური ვადა - 3 თვე
 • ანაბრის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სარგებლის დასარიცხად საჭირო მინიმალური ნაშთი - 500 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • ანაბარზე თანხის დამატების პირობა - თანხის დამატება არ არის დაშვებული
 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა - ვადის ბოლოს, ყოველთვიურად, ან წინსწრებით, კლიენტის გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.50%

9.00%

8.50%

6-9

10.50%

10.00%

9.50%

9-11

11.00%

10.50%

10.00%

12-17

11.50%

11.00%

10.50%

18-20

11.75%

11.25%

10.75%

21-23

11.85%

11.35%

10.85%

24

12.00%

11.50%

11.00%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.24%

8.85%

8.50%

6-8

10.35%

10.13%

9.96%

9-11

10.80%

10.77%

10.80%

12-17

11.08%

11.40%

11.86%

18-20

11.19%

11.70%

12.42%

21-23

11.15%

11.83%

12.79%

24

11.24%

12.00%

13.09%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

3.50%

3.00%

3.00%

6-8

4.00%

3.50%

3.30%

9-11

4.50%

4.00%

3.80%

12-17

5.00%

4.50%

4.30%

18-20

5.25%

4.75%

4.55%

21-23

5.40%

4.90%

4.70%

24

5.50%

5.00%

4.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.30%

1.81%

1.82%

6-8

3.25%

2.78%

2.61%

9-11

3.94%

3.50%

3.36%

12-17

4.58%

4.21%

4.14%

18-20

4.85%

4.53%

4.51%

21-23

5.00%

4.73%

4.75%

24

5.09%

4.84%

4.89%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.75%

1.50%

1.30%

6-8

2.25%

1.75%

1.60%

9-11

2.75%

2.25%

2.10%

12-17

3.25%

2.75%

2.60%

18-20

3.50%

3.00%

2.85%

21-23

3.65%

3.15%

3.00%

24

3.75%

3.25%

3.10%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.55%

0.30%

0.10%

6-8

1.50%

1.00%

0.86%

9-11

2.20%

1.71%

1.58%

12-17

2.86%

2.42%

2.31%

18-20

3.15%

2.73%

2.64%

21-23

3.32%

2.92%

2.85%

24

3.42%

3.03%

2.98%

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის გახსნა/მომსახურება - უფასო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის მინიმალური ვადა - 3 თვე
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • სადეპოზიტო  სერტიფიკატის ვალუტა - ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სერტიფიკატის გამოშვების მინიმალური ოდენობა - 1,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - გასხვისებული სერთიფიკატის ღირებულების 0,1%
 • სადეპოზიტო სერთიფიკატის ვადაზე ადრე განაღდების საფასური - სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს + 4%;

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

10.00%

9.50%

6-9

11.00%

10.50%

9-11

11.50%

11.00%

12-17

12.00%

11.25%

18-20

12.25%

11.30%

21-23

12.35%

11.55%

24

12.50%

12.00%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

9.51%

9,13%

6-8

10.70%

10.51%

9-11

11.19%

11.19%

12-17

11.48%

11.59%

18-20

11.59%

11.68%

21-23

11.54%

11.93%

24

11.63%

12.49%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

4,00%

3.75%

6-8

4.50%

4.25%

9-11

5.00%

4.75%

12-17

5.50%

5.25%

18-20

5.75%

5.50%

21-23

5.90%

5.65%

24

6.00%

5.75%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

2.20%

1.96%

6-8

3.37%

3.16%

9-11

4.16%

3.99%

12-17

4.88%

4.80%

18-20

5.17%

5.15%

21-23

5.34%

5.36%

24

5.43%

5.49%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში (აქციის ფარგლებში)

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

2.25%

2.05%

6-8

2.75%

2.55%

9-11

3.25%

3.05%

12-17

3.75%

2.55%

18-20

4.00%

3.65%

21-23

4.15%

3.68%

24

4.25%

3.70%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

0.33%

0.13%

6-8

1.54%

1.35%

9-11

2.36%

2.19%

12-17

3.14%

3.01%

18-20

3.45%

3.20%

21-23

3.64%

3.30%

24

3.75%

3.33%

 

განაცხადის ფორმა

Security Code