შეღავათიანი აგროკრედიტი

ტერაბანკი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო წარმოგიდგენთ თქვენს ბიზნეს მიზნებზე მორგებულ შეღავათიან აგროკრედიტს.

ისარგებლეთ შეღავათიანი აგროკრედიტით, მიიღეთ იაფი საკრედიტო რესურსი, აქციეთ თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა მსხვილ ბიზნესად  და თქვენი ძირითადი შემოსავლის წყაროდ!

 

შეღავათიანი აგროკრედიტით ფინანსდება:

  • საბრუნავი საშუალებები მემცენარეობისთვის

  • საბრუნავი საშუალებები მეცხოველეობისთვის

  • სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი საშუალებები

აგრეთვე:

  •  გადამამუშავებელი საწარმოები

  • ინფრასტრუქტურული საწარმოები

  •  პირველადი სასოფლო - სამეურნეო საწარმოები

განაცხადის ფორმა

Security Code