სესხი გზავნილების საფუძველზე

 

მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სახელფასო ჩარიცხვები არ უფიქსირდებათ, სესხის აღება ბარიერს აღარ წარმოადგენს.

ტერაბანკში უკვე შეგიძლიათ აიღოთ სესხი გზავნილების ამონაწერის საფუძველზე და უმოკლეს ვადაში დაიმტკიცოთ სასურველი თანხა.

 

იპოთეკური სესხის პირობები გზავნილებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +4.2%დან

აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-7.40%-დან
ევრო(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-6.40%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 14.83%-დან

აშშ დოლარი-7.86%-დან
ევრო-6.79%-დან
სესხის გაცემის საკომისიო 0.9%(მინ. 50 ერთეული)

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები გზავნილებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +6.20%დან

აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-9.50%-დან
ევრო(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)-8.50%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 18.14%-დან

აშშ დოლარი-10.48%-დან
ევრო-9.38%-დან
სესხის გაცემის საკომისიო 2%(მინ. 50 ერთეული)

 

სამომხმარებლო სესხის პირობები(უზრუნველყოფის გარეშე) გზავნილებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

11.5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

20.85%-დან
სესხის გაცემის საკომისიო 2%(მინ. 20 ერთეული)

 

 

*  შემოსავალი ითვლება ბოლო ექვსი თვის საშუალო ჩარიცხვების მიხედვით

    შენიშვნა: 200,000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ლარში

განაცხადის ფორმა

Security Code