სესხი ძიძებისთვის

ძიძებს, რომლებსაც სესხის აღება სურთ,  ტერაბანკი ახალ, მათთვის განკუთვნილ პროდუქტს სთავაზობს.
აღსანიშნავია, რომ სესხის აღებას გამარტივებული პირობებით შეძლებთ. თანაც, შეთავაზება ვრცელდება როგორც სამომხმარებლო, ისე იპოთეკურ სესხებზე.
ახალი პროდუქტი განკუთვნილია როგორც ტერაბანკის არსებული მომხმარებლებისთვის, ისე მათთვის, ვისაც სესხის პორტირება სხვა ბანკიდან სურს. 
 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი*


მაქსიმალური - 3 900

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 48 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000 ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი*


მაქსიმალური - 200 000 ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 144 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

განაცხადის ფორმა

Security Code