სესხი სტილისტებისთვის

სტილისტებს, რომლებსაც სესხის აღება სურთ, ტერაბანკი ახალ, მათთვის განკუთვნილ პროდუქტს სთავაზობს.
მსურველებს სამომხმარებლო თუ  იპოთეკური  სესხის აღება გამარტივებული პირობებით შეუძლიათ. შეთავაზება ვრცელდება იმ პირებზეც, რომლებსაც სესხის პორტირება სხვა ბანკიდან სურთ.
 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი*


მაქსიმალური - 6 200

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 48 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი*


მაქსიმალური - 200 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

განაცხადის ფორმა

Security Code