სესხი სტომატოლოგებისთვის

ტერაბანკი სტომატოლოგებს, რომლებსაც სესხის აღება სურთ, ახალ პროდუქტს სთავაზობს. სესხი გამარტივებული პირობებით გაიცემა და როგორც სამომხმარებლო, ისე იპოთეკურ  სესხებზე ვრცელდება. 
ახალი პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ არა მარტო ტერაბანკის მომხმარებლებს, არამედ მათაც, ვისაც სესხის პორტირება სხვა ბანკიდან სურს. 
 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500 ლარი*


მაქსიმალური - 6 200

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 48 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი


მაქსიმალური - 100 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 84 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1000 ლარი*


მაქსიმალური - 200 000

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე 

სესხის ვალუტა ლარი
სესხის დაფარვის პირობა ყოველთვიური თანაბარი გადახდები
სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

განაცხადის ფორმა

Security Code