აქცია სესხებზე

ტერაბანკში აქციაა და სესხებზე ყველაზე კარგ პირობას გთავაზობთ!

აიღეთ სამომხმარებლო უზნრუნველყოფილი  ან იპოთეკური სესხი უფრო დაბალი პროცენტით! თუკი უკვე გაქვთ სესხი, გააერთიანეთ ის და დაპორტირდით ტერაბანკში! 
იხილეთ დეტალური ინფორმაცია და ბაზრის ყველაზე კარგი შეთავაზება:

 

ბინის შეძენა

თუკი ბინის შეძენა გინდა, ეს საუკეთესო მომენტია!

იპოთეკური სესხის პირობები აქციის ფარგლებში:
სესხის თანხა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი რეფინანსირების განაკვეთს+3%-დან - ლარი, 6,5%-დან - აშშ დოლარი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 10,6%-დან ლარში; 6.9%-დან აშშ დოლარში
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
მიზნობრიობა უძრავი ქონების შეძენა/აშენება/კაპიტალური რემონტი, იპოთეკური სესხის პორტირება 
შემოსავლის მინიმუმი 300 ლარი (ეკვივალენტი აშშ დოლარში)
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს 0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

რემონტი და ახალი ავეჯი

თუკი გსურს გაარემონტო ან ახალი ავეჯით შეავსო სახლი.

იპოთეკური სესხის პირობები აქციის ფარგლებში:
სესხის თანხა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი რეფინანსირების განაკვეთს+3%-დან - ლარი, 6,5%-დან - აშშ დოლარი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 10,6%-დან ლარში; 6.9%-დან აშშ დოლარში
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
მიზნობრიობა უძრავი ქონების შეძენა/აშენება/კაპიტალური რემონტი, იპოთეკური სესხის პორტირება 
შემოსავლის მინიმუმი 300 ლარი (ეკვივალენტი აშშ დოლარში)
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს 0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

 

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები აქციის ფარგლებში
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში რეფინანსირების განაკვეთს+3,5%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარში  7%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11,3%-დან ლარში, 7.5%-დან აშშ დოლარში
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

 

სესხების გაერთიანება

გააერთიანე ტერაბანკში, თუ უკვე გაქვთ 1 ან მეტი სესხი!
მიიღე უფრო დაბალი პროცენტი და შეარჩიე გადახდის შენთვის სასურველი 1 თარიღი.

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები აქციის ფარგლებში
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში რეფინანსირების განაკვეთს+3,5%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარში  7%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11,3%-დან ლარში, 7.5%-დან აშშ დოლარში
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

 

სესხის პორტირება

პორტირება - საუკეთესო ვარიანტია, როდესაც ყველაზე კარგ პირობას გთავაზობთ! ისარგებლე 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები აქციის ფარგლებში
სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში რეფინანსირების განაკვეთს+3,5%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარში  7%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 11,3%-დან ლარში, 7.5%-დან აშშ დოლარში
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)
შემოსავლის მოცულობა 300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

*100,000 ლარზე  (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

 

იპოთეკური სესხის პირობები აქციის ფარგლებში:
სესხის თანხა

მინიმალური - 1,000 ერთეული*


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 180 თვე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი რეფინანსირების განაკვეთს+3%-დან - ლარი, 6,5%-დან - აშშ დოლარი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 10,6%-დან ლარში; 6.9%-დან აშშ დოლარში
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი
მიზნობრიობა უძრავი ქონების შეძენა/აშენება/კაპიტალური რემონტი, იპოთეკური სესხის პორტირება 
შემოსავლის მინიმუმი 300 ლარი (ეკვივალენტი აშშ დოლარში)
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს 0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

 

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code